Wieża widokowa i parking przy kościele Trójcy Przenajświętszej uroczyście otwarte!

30 września odbyło się otwarcie i podsumowania kolejnych dwóch dużych inwestycji, które w ostatnim czasie zostały zakończone na terenie naszego miasta.

Powstała wieża widokowa i zagospodarowano terenem wokół zalewu oraz zrewitalizowano parking znajdujący się przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Całkowita wartość wszystkich projektów to niemal 6 mln zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło w sumie prawie 3,2 mln zł.

„Biesiaduj razem z nami. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skórcu” – KGW Skórzeckie Perełki otrzymało sprzęt gastronomiczny

28 września odbyło się symboliczne przekazanie sprzętu kupionego w ramach realizowanego przez Gminę Ciechanowiec zadania „Biesiaduj razem z nami. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skórcu” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś” 2022 rok.

Koło Gospodyń Wiejskich "Skórzeckie Perełki" otrzymało piec konwekcyjno-parowy wraz z niezbędnym wyposażeniem, maszynkę do mielenia mięsa oraz solarną lampę LED.

Otwarcie ulicy Podlaskiej, Spółdzielczej i Armii Krajowej w Ciechanowcu

16 września otwarto rozbudowane odcinki dróg gminnych: ul. Podlaska, ul. Spółdzielcza oraz ul. Armii Krajowej w Ciechanowcu.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączny koszt czterech inwestycji to ponad 11,6 mln złotych.

Podpisanie umowy na przebudowę stacji wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Radziszewie Sieńczuch

Burmistrz Ciechanowca, 7 września 2022 r. podpisał z AQUA SOFT Sp. z. o.o. z siedzibą w Białymstoku, umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej wraz z budową zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, ujęć wód podziemnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Radziszewie Sieńczuch gm. Ciechanowiec”.

Wartość kontraktu wynosi 4 395 000,01 zł. Planowany termin zakończenia prac przewidziano do 30 czerwca 2023 r. Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 800 000 zł.

13 września zostały odebrane roboty związane z rozbudową dwóch dróg gminnych: ulicy Spółdzielczej i ulicy Armii Krajowej w Ciechanowcu. Łączny koszt obu inwestycji, w tym wykonania kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego, wyniósł prawie 5,9 mln złotych, z czego prawie 1,5 mln stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą obu zadań była firma Szpańscy Jerzy Jacek Dawid CZYSTOŚĆ Spółka Jawna z Wołomina.