Wniosek złożony przez Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu otrzymał dofinansowanie w wysokości 36 400 zł w ramach Projektu Grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Brama na Podlasie”.

Celem projektu „ Nasza przeszłość naszą przyszłością” jest promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, edukacja i aktywizacja mieszkańców, a także zwiększenie aktywności poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.

 

Całkowity koszt realizacji zadania 40 479,85 zł. Wkład własny wyniósł 4 079,85 zł

 

W ramach tego zadania powstanie malowidło ścienne a także zostanie wydany film informacyjno - promocyjny na temat dziedzictwa lokalnego przedstawiający zabytki i obiekty historyczne, zespoły folklorystyczne, ludowe, atrakcje turystyczne. Zostanie zakupiony monitor elektroniczny przenośny służący do prezentacji fragmentów filmu, innych nagrań z imprez kulturalnych i ważnych informacji dla odwiedzających gminę oraz tablice informacyjne promujące walory przyrodnicze, kulturowe, historyczne i atrakcje turystyczne Gminy Ciechanowiec.

 

Prezes Stowarzyszenia Rodzina w Ciechanowcu
Cecylia Szmurło