Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Pomimo licznych obostrzeń obowiązujących ze względu na wprowadzenie stanu epidemii na terenie całego kraju, Kasa nie zrezygnowała z aktywnego promowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Poprawie bezpieczeństwa pracy służą organizowane dla rolników szkolenia, konkursy, pokazy oraz Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. W 2021 r. odbędzie się XVIII edycja konkursu.

 

XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

 

Corocznie celem konkursu jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnienie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.

 

Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest w Placówkach Terenowych i Oddziale Kasy, na stronie internetowej www.krus.gov.pl w prasie oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie do najbliższej PT KRUS lub OR KRUS w Białymstoku, w terminie do 23 kwietnia 2021 r. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.

 

W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłej edycji zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem rolniczym o mocy 55 KM. Reprezentanci województwa podlaskiego, Państwo Ewelina i Tomasz Dąbrowscy, zam. Kalinowo – Czosnowo za udział w finale konkursu otrzymali liczne nagrody zwiększające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.

 

Regulamin konkursu

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Białymstoku

 

 Ruszyła XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”