Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu informuje, że wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą w formie papierowej od 1 sierpnia 2021 r. w siedzibie Ośrodka.

Od 1 lipca 2021 r. można składać wnioski w formie elektronicznej.

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • do 31 sierpnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada 2021 r.
  • od 1 września 2021 r. do 31 października 2021 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia 2021 r.
  • od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28 lutego 2022 r.

 

W okresie zasiłkowym trwającym od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku 2020.

 

Formularze wszystkich wniosków dostępne są w pok. nr 4 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019