Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania grypy ptaków, służby weterynaryjne wdrożyły wszystkie procedury zwalczania choroby, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu h5n8 u drobiu.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

 

Występujący aktualnie wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 nie jest groźny dla ludzi, ale stanowi bardzo poważne zagrożenie dla gospodarki kraju

 

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do Powiatowego Inspektora Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie, telefon 86 275 23 54.
Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Dz.U. 2017, poz. 722 ), a w szczególności:

  • utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami
  • utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki
  • przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami
  • karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywane w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami
  • wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym
  • osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, muszą stosować odzież ochronną oraz obuwie ochronne, przeznaczone do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym
  • osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu muszą przestrzegać zasad higieny osobistej, w tym mycia rąk przed wejściem do budynków inwentarskich
  • oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem
  • osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, muszą powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu
  • dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Więcej informacji: www.wetgiw.gov.pl

 

pobierz

Zasady ochrony drobiu przed chorobą

 

 

001