Urząd Stanu Cywilnego w Ciechanowcu informuje, że zaświadczenia do ślubu konkordatowego (kościelnego) są ważne przez sześć miesięcy.

Osoby, które przełożyły termin zawarcia związku małżeńskiego powinny upewnić się, że w momencie zawarcia ślubu, zaświadczenia te będą ważne. Jeśli data ważności upływa przed nowym terminem ceremonii należy skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego, który je wydał, by uzyskać nowe zaświadczenia

Obwieszczenie o podziale Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie

Marszałek Województwa Podlaskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „Projektem” oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Projekt dostępny jest do wglądu:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniach 6-9 października 2020 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20.

Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Noc Bibliotek - VI edycja ogólnopolskiej akcji święta bibliotek i czytania

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Odbędzie się ona w sobotę 10 października 2020 r. pod hasłem „Klimat na czytanie”.

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania - ogólnopolska akcja, która w niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu zaprasza 10 października o godz.18.00 na sztukę INNA Teatru BaWiMo.

Za zamkniętymi drzwiami jednego z najbardziej rygorystycznych więzień w Rosji odsiaduje swoje wyroki sześć kobiet. Osadzone to kobiety w różnym wieku o bardzo trudnej tragicznej przeszłości, o której za wszelką cenę chciałyby zapomnieć karmiąc wymyślonymi opowiastkami o sobie. Czy zasłużyły na karę?