Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 31 stycznia 2022 r. Początek obrad o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Z uwagi na panującą sytuację, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pozostałych uczestników sesji zachęcamy do uczestnictwa w obradach sesji za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Retransmisja obrad udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

"Pamiętniki Historyczne Tom I - Dzieje zagłady ziemiaństwa polskiego południowo-zachodniej Białostocczyzny w latach 1939-1944" już dostępne w sprzedaży

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, oddaje w ręce czytelników drugie wydanie pierwszego tomu z serii „Pamiętniki Historyczne”. Publikacja zawiera dzieło Józefa Włodka pt. „Dzieje zagłady ziemiaństwa polskiego południowo-zachodniej Białostocczyzny w latach 1939-1944”.

Pierwsze wydanie ukazało się w 2005 roku. Jego nakład rozszedł się bardzo szybko, a czytelnicy wielokrotnie pytali o możliwość wznowienia tejże publikacji. Przychylając się do tych próśb w 2021 r. ukazało się drugie, poprawione i uzupełnione wydanie dzieła Józefa Włodka.

 

 Program „Opieka wytchnieniowa” - doraźna pomoc w opiece nad niepełnosprawnymi

Gmina Ciechanowiec w roku 2022 przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niesamodzielnej przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp. nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki.

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 rok

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych powinni, do 31 stycznia 2023 roku złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz dokonać opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niedopełnienie tych obowiązków skutkuje wygaszeniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych powinni, do 31 stycznia 2022 roku złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz dokonać opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niedopełnienie tych obowiązków skutkuje wygaszeniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dyrekcja Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu zaprasza do odwiedzenia Żywej Szopki Bożonarodzeniowej.

Żywa Szopka znajduje się w Skansenowskiej Zagrodzie, natomiast Tradycyjną Szopkę Bożonarodzeniową można zobaczyć na terenie skansenu w zabytkowym kościele z Bogut. Wstęp wolny.