Gmina Ciechanowiec wprowadza ograniczenia w nocnym oświetleniu ulic

Z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej, Gmina Ciechanowiec wprowadza oszczędności. Od wtorku 11 października 2022 roku oświetlenie uliczne w gminie (teren wiejski) jest wyłączone od godz. 23.00 do 5.00.

W mieście Ciechanowiec dzięki zastosowanemu inteligentnemu systemowi sterowania od godziny 23.00 do 4.00 została wprowadzona redukcja opraw ledowych do poziomu 20% mocy nominalnej.

Komunikat informujący o jakości wody w wodociągu Radziszewo-Sieńczuch

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w dniu 15 lipca 2022 r. udzielił drugiej zgody na odstępstwo od dopuszczalnych wartości stężeń azotanów w wodzie z wodociągu Radziszewo-Sieńczuch na okres od 17 lipca 2022 r. do 17 lipca 2025 r.

Wodociąg zaopatruje miejscowości: Radziszewo Sieńczuch, Łempice, Czaje Bagno, Czaje Wólka (powiat wysokomazowiecki, gmina Ciechanowiec), Czaje, Małyszczyn (powiat siemiatycki, gmina Grodzisk).

Festiwal Staroci

W niedzielę, 23 października na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się kolejny Festiwal Staroci. Zapraszamy wszystkich hobbystów, kolekcjonerów, pasjonatów staroci i przedmiotów z duszą.

Na Festiwalu sprzedawać można wszystkie przedmioty i produkty nie objęte dodatkowymi zezwoleniami lub akcyzą. Nie ma możliwości rezerwacji stoiska, zajmuje się takie, które jest wolne w danym dniu.

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić po preparat, którego przekazywanie mieszkańcom zostanie rozpoczęte dopiero po otrzymaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim rekrutuje. Trzy kroki do TSW.

W dniach 11-12 pażdziernika 2022 r. odbędzie się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Wysokiem Mazowieckiem.

Przedstawiciele WCR, jednostek wojskowych, lekarz, psycholog i inne osoby funkcyjne będą realizowały swoje zadania w budynku UM w Wysokiem Mazowieckiem.