Konsultacje projektu programu współpracy w 2023 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Ciechanowca ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2024 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Program określa m.in. zasady, formy i zakres współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych w 2024 roku.

Gminny Konkurs Recytatorski oraz Gminny Festiwal Poezji Śpiewanej pod hasłem "Nic dwa razy się nie zdarza"

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu zaprasza do udziału w Pierwszym Gminnym Konkursie Recytatorskim oraz Pierwszym Gminnym Festiwalu Poezji Śpiewanej pod hasłem "Nic dwa razy się nie zdarza".

Mamy zaszczyt zaprosić Was na wyjątkowe wydarzenia, które odbędą się w naszej gminie 15 listopada o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu

Odbył się pierwszy nieograniczony przetarg ustny, którego przedmiotem były nieruchomości gruntowe

Burmistrz Ciechanowca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbył się pierwszy nieograniczony przetarg ustny, którego przedmiotem były nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Oznaczona numerem geodezyjnym 231, o powierzchni 0,1392 ha, położona w obrębie gruntów Malec księga wieczysta KW LM1W/00040723/3, oznaczona numerem geodezyjnym 232, o powierzchni 0,1492 ha, położona w obrębie gruntów Malec księga wieczysta KW LM1W/00040723/3.

Burmistrz Ciechanowca ogłasza nabór na stanowisko pracy

Burmistrz Ciechanowca ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu, rodzaj zatrudnienia: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony - 3 lata

Poznaj badania ankietowe realizowane przez Główny Urząd Statystyczny

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności od 30 lat pozwala na monitorowanie zmian zachodzących na polskim rynku pracy, co kwartał dostarczając informacji dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo.

Według wyników tego badania w 2 kwartale 2023 r. wskaźnik zatrudnienia w województwie podlaskim wyniósł 57,5%. Większość pracujących stanowili mężczyźni oraz mieszkańcy miast. Stopa bezrobocia wg BAEL w naszym województwie osiągnęła w tym okresie poziom 2,2% i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz 2 kwartałem 2022 r.

Odbył się pierwszy nieograniczony przetarg ustny, którego przedmiotem były nieruchomości gruntowe

Burmistrz Ciechanowca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbył się pierwszy nieograniczony przetarg ustny, którego przedmiotem były nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Oznaczona numerem geodezyjnym 66 o powierzchni 0,2928 ha położona w obrębie gruntów Trzaski, oznaczona numerem geodezyjnym 65 o powierzchni 0,7773 ha położona w obrębie gruntów Trzaski oraz oznaczona numerem geodezyjnym 53 o powierzchni 0,0600 ha położona w obrębie gruntów Winna-Wilki.