XXXVIII Mistrzostwa Polski Strażaków w Tenisie Stołowym odbędą się w Ciechanowcu

Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić wszystkich sympatyków tenisa stołowego na XXXVIII Mistrzostwa Polski Strażaków w Tenisie Stołowym, które odbędą się w dniach 4-6 października 2022 roku na obiekcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8.

Mistrzostwa rozegrane zostaną w kategorii indywidualnej i drużynowej. Do udziału w Mistrzostwach zgłosiły się drużyny z 11 województw. Współorganizatorami Mistrzostw są: Komenda Główna PSP w Warszawie, Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego, Burmistrz Ciechanowca oraz Podlaskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu "STRAŻAK".

Burmistrz Ciechanowca ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się w dniu 28 października 2022 r. (piątek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej (pok. nr 17) Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Przedmiotem przetargu jest:

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dla osób spełniających warunki dotyczące  dodatku węglowego, pierwsze wypłaty zostaną przekazane do 30 września.

Wypłaty będą przekazywane w związku z realizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.).

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

W życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Gospodarstwa domowe ogrzewające się węglem, w tym peletem węglowym zawierającym minimum 85% węgla, otrzymują dopłatę na podstawie wniosku o dodatek węglowy.

Od 20 września uległy zmianie zasady przyznawania dodatku węglowego

Nowelizacja dodatku węglowego weszła w życie z dniem 20 września 2022 r. Od tej daty obowiązuje ona również względem wniosków o dodatek węglowy złożonych przed aktualizacją ustawy.

Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym z 5 sierpnia 2022 r. dofinansowanie to otrzymają gospodarstwa domowe w myśl zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. Oznacza to, że według nowych kryteriów wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy.