Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim rekrutuje. Trzy kroki do TSW.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim informuje o prowadzonym naborze do Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) w 14 batalionie lekkiej piechoty w Hajnówce oraz 15 batalionie lekkiej piechoty w Dąbrowie-Moczydłach w gminie Szepietowo.

Jeżeli zastanawiasz się na dodatkową aktynowością, która daje jednocześnie możliwość służby Ojczyźnie - sprawdź nowe warunki rekrutaJAk cji i pełnienia TSW.

Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, że w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85 740 53 34 (całodobowo) lub 991

Zostaną uruchomione syreny alarmowe

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, że w dniu 17 września 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa uruchomią syreny alarmowe w celu upamiętnienia 83. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolnika w IV kwartale 2022 r.

Zgodnie z uchwałą nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 31 sierpnia 2022 r. miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2022 r. wynosi 60,00 zł.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Zarządzenie Burmistrza Ciechanowca w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 66/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 września 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 28 ust. 1i art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) oraz uchwały Nr 343/XLIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości.