Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na zajęcia dodatkowe

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza w roku szkolnym 2022/23 na zajęcia dodatkowe.

W programie nauka gry na instrumentach dętych, nauka gry na ligawce, na gitarze, zajęcia wokalne, plastyczne, szachowe, zajęcia z rękodzieła i gimnastyka artystyczna.

Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, że w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85 740 53 34 (całodobowo) lub 991

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

44. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 8 września 2022 r. Początek obrad o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad m.in. sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami, zmian w budżecie gminy na 2022 rok, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec, Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku...

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Burmistrz Ciechanowca, działając na podstawie art. 97a. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), informuje o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zamiarem dokonania podziału jest działka ewidencyjna oznaczona nr 2041 o powierzchni 0,3741 ha położona w obrębie m. Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec.

Kąpielisko Wyspa w Ciechanowcu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem stwierdza przydatność wody do kąpieli w Kąpielisku Wyspa w Ciechanowcu.

Na podstawie badania pobranej próbki wody i sprawozdania z badań wody z 31.08.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że woda w Kąpielisku Wyspa w Ciechanowcu spełnia obowiązujące wymagania i nadaje się do kąpieli.