Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Powiat Wysokomazowiecki kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Starosta Wysokomazowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, z których można korzystać od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie.

Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych.

Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” zaprasza na spotkanie konsultacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjny. Spotkanie odbędzie się 26 sierpnia 2022 r. o godz. 12.30 w Hali Sportowej ul. 11 Listopada 5a w Ciechanowcu.

Spotkanie poświęcone będzie w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczącym rezultatów, oraz planowanych działań.

Burmistrz Ciechanowca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się w dniu 28 października 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (pok. nr 17) Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Przedmiotem przetargu jest:

Burmistrz Ciechanowca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się w dniu 19 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (pok. nr 17) Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Przedmiotami przetargu są: