Krew ratuje życie - akcja pobierania krwi w Ciechanowcu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w akcji pobierania krwi.

Krew będzie można oddawać w Ciechanowcu, 29 lipca 2020 r. (środa), w godzinach 9.00-13.00 w ambulansie przy Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

Mieszkańcy gminy korzystający ze studni kopalnych, zamieszkujący obszary, na których wystąpiły podtopienia, proszeni są o niewykorzystywanie wody ze studni do celów spożywczych.

Woda spływająca niesie ze sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne, które mogą być groźne dla zdrowia i życia. Studnię zalaną wodami powodziowymi należy uważać za zanieczyszczoną i zainfekowaną zarazkami chorobotwórczymi.

Informacja Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku z realizacją inwestycji.

Inwestycja pn.: ”Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska - Litwa)”.

Dyrektor Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu informuje, że w związku z brakiem kadry ratowników wodnych gwarantujących bezpieczeństwo podczas korzystania z kąpieliska - kąpielisko „Wyspa” w Ciechanowcu będzie nieczynne do odwołania.

Na kąpielisku obowiązuje zakaz kąpieli.

Od 3 lipca 2020 r. PKS NOVA wznawia kursowanie autobusów na trasie: Bielsk Podlaski - Ciechanowiec - Brok - Warszawa.

Bielsk Podlaski - Ciechanowiec - Brok - Warszawa: odjazd z Bielska Podlaskiego: godz. 14.20, powrót z Warszawy godz. 19.20 (wykonywane: piątki, niedziele i święta).