Minister klimatu i główny inspektor sanitarny opracowali wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń korona wirusem.

Wytyczne przeznaczone są dla osób przebywających w izolacji, osób zdrowych objętych kwarantanną, podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem nimi oraz dla osób stosujących środki zapobiegawcze, takie jak rękawiczki czy maseczki w miejscu pracy lub w trakcie zakupów.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, który spowodował drastyczny spadek liczby pasażerów korzystających z usług przewozowych.

W trosce o bezpieczeństwo oraz w celu ograniczenia strat, których obecna wysokość może doprowadzić do utraty płynności finansowej Spółki. Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna od 1 kwietnia 2020 roku do odwołania planuje znaczne ograniczenie ilości wykonywanych kursów.

Informacja o terminie i sposobie dokonywania zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z pismem Państwowej Komisji Wyborczej, informujemy osoby zainteresowane o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Urząd Miejski informuje, że w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu został otwarty rachunek przeznaczony na środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na który należy dokonywać wpłat.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone co miesiąc, do dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Miłośników fotografii i historii najnowszej Polski, zapraszamy do konkursu organizowanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego na najlepszą fotorelację „1940-2020. 80. Rocznica mordu katyńskiego”.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych województwa podlaskiego i ma charakter grupowy.