Na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Ciechanowca co roku wspiera finansowo zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.

 

Zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom w 2019 roku:

  • Dziedzictwo pokoleń ocalić od zapomnienia

 

Zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom w 2018 roku:

  • Wszyscy mogą grać w Speedminton-Crossminton
  • Coś dla ciała i ducha
  • Seminarium sportowo-szkoleniowe bezpieczni mieszkańcy III edycja
  • Różne oblicza kultury oczami dorosłych
  • Kino plenerowe
  • Aktywność seniorów poprzez zdobywanie wiedzy
  • Znam zabytki mojej gminy!” – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Gminy Ciechanowiec dla dzieci
  • Ograniczanie bezdomności zwierząt domowych
  • Akcja Edukacja