W związku z licznymi pytaniami rodziców i informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, informuję, że nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące uruchomienia Przedszkola w Ciechanowcu i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Łempicach.

Rozmowy telefoniczne, jakie dyrektorzy naszych placówek przeprowadzili z rodzicami miały dać diagnozę rzeczywistych potrzeb związanych z zapewnieniem opieki.

Mamy wiele wątpliwości i obaw dotyczących możliwości zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa sanitarnego dzieci oraz nauczycieli i personelu w tak trudnym czasie.

Od spełnienia najwyższych standardów w tym zakresie uzależniać będziemy ostateczną decyzję, która zapadnie w połowie maja. Z uwagi na szczególną sytuację, w trosce o bezpieczeństwo dzieci liczymy na zrozumienie i współpracę.

 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki