Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu po raz czwarty ogłosiła Majowy Konkurs Jednego Wiersza.

Konkurs miał charakter otwarty, adresowany do wszystkich, którzy odczuwają potrzebę wypowiedzenia się mową wiązaną. Do konkursu można było zgłosić jeden utwór o dowolnej tematyce.

Konkurs był podzielony na trzy kategorie wiekowe: pierwsza to dzieci od 8 lat do 12 lat, druga to młodzież od 13-18 lat, trzecia kategoria to dorośli od 19 roku życia.

 

Celem konkursu była popularyzacja twórczości literackiej oraz rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich, rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, wyłowienie talentów literackich, motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami, spotkanie i integracja środowisk twórczych oraz stworzenie wydarzenia literackiego.

 

Na konkurs nadesłano 16 utworów. W pierwszej grupie wiekowej wpłynęły 3 wiersze, w drugiej grupie wiekowej 5 wierszy, natomiast w kategorii dorośli 8 utworów.

 

Komisja w składzie Elwira Ratyńska (przewodnicząca), Grażyna Boguszewska oraz Dorota Żywicka, wyłoniła laureatów, przyznając następujące miejsca:

Kategoria dzieci:
I miejsce - Piotr Cezary Krakówko wiersz „Biały, cichy Wędrowiec”  czytaj
Wyróżnienie - Milena Kaczyńska wiersz „Moja mama dla mnie wzorem”  czytaj
Wyróżnienie - Jakub Wołosiewicz wiersz „Moja mama kochana”  czytaj

Kategoria młodzież:
I miejsce - Wiktoria Anna Sienicka wiersz „Kiedy się pożegnamy”  czytaj
Wyróżnienie - Patrycja Sienicka wiersz (…)  czytaj

Kategoria dorośli:
I miejsce - Marek Szczerbiński wiersz „Wisła”  czytaj
Wyróżnienie - Józefa Drozdowska wiersz „Nad Wołkuszanką”  czytaj
Wyróżnienie - Jan Gumbisz wiersz „Na wiosennej łące”  czytaj
Wyróżnienie - Tadeusz Charmuszko wiersz „Tułaczka wirusa”  czytaj

 

Nagrody w konkursie ufundowali: Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu.
Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników konkursu podsumowanie odbyło się bez publiczności.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu

 

fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu