Muzealny zbiornik wodny już po rewitalizacji - zakończenie i podsumowanie inwestycji

Na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w poniedziałek, 6 lipca odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie inwestycji „Remont młyńskiego zbiornika wodnego”.

Zadanie zrealizowano przy współpracy Wód Polskich i Muzeum Rolnictwa. Muzeum opracowało niezbędną dokumentację, Wody Polskie ją sfinansowały. Wartość robót brutto zgodnie z złożoną ofertą wyniosła 348 923,68 zł.

 

W wydarzeniu tym uczestniczyli m.in. Michał Woś - Minister Środowiska, Aleksandra Szczudło - poseł RP, Joanna Kopczyńska - Zastępca Prezesa Wód Polskich, Joanna Skrzypiec - Zastępca Dyrektora Wody Polskie, Małgorzata Bogucka-Szymalska – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ, Agnieszka Szymula - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Bogdan Zieliński - Starosta Wysokomazowiecki, Eugeniusz Święcki - Burmistrz Ciechanowca, ks. dziekan Tadeusz Kryński - Proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, Dyrekcja i pracownicy Muzeum.

 

Dorota Łapiak, dyrektor muzeum witając gości mówiła: - Dziś przed nami odkrywa się piękny obraz odrestaurowanego zbiornika wodnego, nazywanego dworskim stawem. Staw, podobnie jak drewniany młyn zostały założone w drugiej połowie XIX wieku przez hr. Starzeńskich. Instalacja ta pozwala prezentować w muzeum pracę wodnego młyna, co jest w dzisiejszych czasach zjawiskiem unikalnym, a tym samym atrakcją i dumą muzeum - podkreśliła.

 

- To niewielki projekt, który zmienia bardzo wiele - mówiła Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa Wód Polskich. Podkreślała, że młyny to świadectwo kultury materialnej i tego, że człowiek zawsze wykorzystywał wodę. Przypominała, że w pierwszej ustawie wodnej z 1922 roku znajdowały się zapisy dotyczące siły wody, a więc wody, która napędzała młyny.

 

- Woda jest czymś absolutnie kluczowym z perspektywy ochrony środowiska - przypominał minister Michał Woś i podkreślał, że rząd Zjednoczonej Prawicy popiera takie inwestycje i je realizuje. Zwracał uwagę, że cieszą wszystkie inwestycje, duże i małe, a inwestycja w Ciechanowcu nie tylko pełni rolę retencyjną, ale też cieszy oko w tak ważnym miejscu jakim jest na mapie kraju Muzeum Rolnictwa.

 

Dziękując za zaangażowanie wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji poseł Aleksandra Szczudło podkreślała, że Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu to perełka i wizytówka całego regionu.

 

Uroczystość uświetnił występ zespołu Skowronki z Brańska, na stawie pływała łódka z osobami w epokowych strojach. Obecni na tej uroczystości nie szczędzili słów zachwytu nad muzeum, do którego każdy chętnie wraca.

 

Inwestycja pod nazwą „Remont młyńskiego zbiornika wodnego i jego odpływu oraz konserwacja gruntowna rzeki Nitka na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie” wykonana została przez Wody Polskie. Wartość robót brutto zgodnie z złożoną ofertą wyniosła 348 923,68 zł. Przepływająca przez muzeum i zabytkowy park rzeka Nitka (Ralka), tworzy zbiornik wodny, którego nurt powinien poruszać młyńskie koło. Zamulony zbiornik od kilku lat nie magazynował wystarczającej ilości wody i nie spełniał swojej roli, konieczne było jego oczyszczenie. Zadanie zrealizowano przy współpracy Wód Polskich i Muzeum Rolnictwa. Muzeum opracowało niezbędną dokumentację, Wody Polskie ją sfinansowały. Renowacja przyniosła efekty praktyczne i wizualne, choć po drodze nie brakowało niespodzianek, jak choćby znalezione w stawie niewybuchy. Zwieńczeniem inwestycji było przecięcie wstęgi, które odbyło się 6 lipca.

 

żródło: www.podlasie24.pl

 

 

fot. www.podlasie24.pl