30 kwietnia została podpisana umowa na wykonanie zadanie pod nazwą: „Remont młyńskiego zbiornika wodnego i jego odpływu oraz konserwacja gruntowna rzeki Nitka a terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”.

Wartość prac, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi 348 923, 68 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDMEL” Ryszard Bernacki. Termin umowny przewiduje wykonanie robót do 10 czerwca 2020 roku.

 

Zakres robót obejmuje głównie:

  • remont jazu piętrzącego w km 0+940 rzeki Nitka - reprofilacja powierzchni betonowych
  • remontu czaszy zbiornika wodnego o powierzchni 0,90 ha, obejmującego wyrównanie skarp zbiornika wodnego wraz z rozplantowaniem urobku z jego odmulenia i wyrównaniem nierówności
  • remontu koryta kanału dopływowego do zbiornika - umocnienie stopy skarp kiszką faszynową Ø 20cm
  • remont koryta rzeki Nitka w km 0+523 ÷ 0+950 umocnienie stopy skarp kiszką faszynową Ø 20cm

 

Realizacja zadania realnie poprawi bilans wodny w zlewni rzeki Nitka (ciek spod Klukowa), objętość usuniętych namułów w ilości ok. 3500m3 zostanie zastąpiona zretencjonowaną wodą.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie reprezentowali: zastępca Dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Dawid Kostecki, dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Piotr Woźniak i kierownik Nadzoru Wodnego w Ciechanowcu Grzegorz Żochowski. Przy udziale: zastępcy Dyrektora Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Anny Wiśniewskiej, Starosty Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego oraz Burmistrza Ciechanowca Eugeniusza Święckiego.

 

014

 

015

 

017

 

018

 

fot. Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu