Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, Rada Miejska w Ciechanowcu podjęła uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Od 5 czerwca 2020 r. można składać wnioski o zwolnienie od podatku od nieruchomości lub o przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

 

Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości przysługuje przedsiębiorcom, na których nałożono ograniczenie lub całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, albo których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą przedłużyć do 30 września 2020 r. termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do 15 maja 2020 r. , a osoby prawne - termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r. Podatnik chcący skorzystać z tej możliwości zobowiązany jest złożyć do 30 czerwca 2020 r. wniosek o przedłużenie terminu płatności raty podatku od nieruchomości.

 

Wnioski o zwolnienie od podatku od nieruchomości należnego za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r., mogą składać przedsiębiorcy, jeżeli wskaźnik płynności finansowej obliczony dla działalności gospodarczej według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zwolniony z opodatkowania, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, uległ pogorszeniu w stosunku do analogicznego wskaźnika obliczonego na dzień 28 lutego 2020 r. i wynosi mniej niż 1.

 

Przedsiębiorca do 31 lipca 2020 r. zobowiązany jest do złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych: formularza informacji przedstawianego przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID 19 i oświadczenia.

 

pobierz

Wniosek o przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości
Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
Oświadczenie

informacja

Uchwała nr 126/XIX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ciechanowiec, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

 

Uchwała nr 125/XIX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19