Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza od niedzieli 21 czerwca do wypożyczalni sprzętu wodnego. Do dyspozycji są kajaki, rowery wodne i rowery turystyczne.

Wypożyczalnia mieści się nad zalewem, obok Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu.

 

Godziny otwarcia wypożyczalni:

  • dni powszednie godz. 10.00 -17.00
  • w soboty, niedziele i święta godz. 10.00 -18.00

 

Cennik:

  • kajak - 10 zł/godz.
  • rower wodny 2 osobowy + dziecko - 15 zł/godz.
  • rower wodny 4 osobowy + dziecko - 20 zł/godz.
  • rower miejski - 6 zł/godz.
  • rower miejski - 35 zł/doba

 

Informacje pod nr tel: 510 715 577 i 517 874 256


W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo wypożyczających i pracowników wypożyczalni, wypożyczający proszeni są o przestrzeganie ustalonych zasad korzystania z wypożyczalni sprzętu wodnego i rowerów miejskich.

 

Zasady korzystania z wypożyczalni sprzętu wodnego i rowerów miejskich

1. Do budynku Wypożyczalni może wejść jednorazowo maksymalnie 1 osoba Wypożyczająca. W sytuacji oczekiwania w kolejce na wejście do Wypożyczalni, wymagane jest utrzymanie co najmniej 2-metrowego dystansu od innych.
2. Po wejściu należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych.
3. Wypożyczający ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Wypożyczalni.
4. W budynku Wypożyczalni, na pomoście, a także w momencie wypożyczenia/zwrotu sprzętu i dokonywania płatności, wymagane jest zakrywanie ust i nosa maseczką lub w inny sposób (chusta, szalik).
5. Zdjęcie ochrony ust i nosa podczas korzystania z wypożyczonego sprzętu możliwe jest w przypadku osób wspólnie mieszkających lub zachowujących 2-metrowy dystans od innych.
6. Wypożyczającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia, trzeźwa i zdrowa, nie objęta kwarantanną, wobec której nie orzeczono i nie podejrzewa się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 lub innej choroby zakaźnej, która okaże pracownikowi Wypożyczalni aktualny dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, złoży czytelny podpis na oświadczeniu o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Wypożyczalni, braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
7. Wypożyczający dokonujący zwrotu wypożyczonego sprzętu, jest zobowiązany pozostawić go wraz z całym wyposażeniem (wiosła, kamizelki itp.) w miejscu wyznaczonym przez pracowników Wypożyczalni.
8. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu w przypadku wystąpienia u osoby bądź osób niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem lub inną chorobą zakaźną, osobom nieprzestrzegającym wytycznych sanitarno-epidemiologicznych, a ponadto osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz osobom niestosującym się do postanowień Regulaminu i Zasad Wypożyczalni.
9. Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i Zasad Wypożyczalni.