Realizacja Zadania zleconego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w w Czajach Wólce.

 

Realizacja  Zadania zleconego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

 

Dofinansowanie: 200 000 zł
Całkowita wartość: 387 492 zł

 

12 maja 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim a Burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Czajach Wólce w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2022.

 

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec otrzyma kwotę dotacji w wysokości 200 000 zł. Całkowita wartość inwestycji to 387 492 zł.