Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu "przyjazną szkołą" Drukuj
02.07.2007.

 Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu „przyjazną szkołą”

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu „przyjazną szkołą” 

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu zakwalifikowało się do projektu "przyjazna szkoła" realizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła", który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Z nadesłanych do Stowarzyszenia 2450 zgłoszeń nasze Gimnazjum zostało wybrane jako jedyna szkoła z powiatu wysokomazowieckiego.
   
"Przyjazna szkoła", jest największym i jedynym ogólnopolskim projektem edukacyjnym w 2007 roku, realizowanym ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą.

Projekt zakłada wdrożenie 315 projektów rozwojowych dla szkół (po jednej szkole na powiat), uwzględniając ich indywidualną lokalną specyfikę. W pierwszym etapie, właściwej realizacji projektu, przeszkolonych zostało 315 nauczycieli opiekunów – tzw. koordynatorów lokalnych. Szkolenia przygotowały nauczycieli do opracowania i wdrożenia programów rozwojowych szkół, zgodnie z założeniami merytorycznymi projektu. Z ramienia naszej szkoły koordynatorem lokalnym projektu rozwojowego Gimnazjum w Ciechanowcu jest p. Marek Wiśniewski, który razem z p. Barbarą Pełszyk napisali własny projekt rozwojowy pod nazwą „Poznaj swoje tradycje” i będą prowadzili dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą gimnazjalną od lipca do końca lutego przyszłego roku z uwzględnieniem stosowania nowoczesnych technologii internetowych i e-learningu w procesie nauki. Projekt zakłada również szeroką współpracę z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu i Towarzystwem Miłośników Ciechanowca. Zarówno na etapie przygotowywania jak i wdrażania programu, prowadzone jest wsparcie doradcze dla nauczycieli. Nad poprawnym przebiegiem projektu, czuwa biuro projektu - znajdujące się w siedzibie Stowarzyszenia w Mysłowicach, 16 Koordynatorów Regionalnych i zespół ekspertów z różnych dziedzin. Nad promocją projektu czuwa Polska Akademia Public Relations - Partner ds. wizerunku i PR Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła".

                                                    

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
w Ciechanowcu


 

 Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu „przyjazną szkołą”

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl