• Obelisk ku czci bohaterów walk nad Nurcem w 1920 roku oraz I i II wojny światowej (Pomnik Nieznanego Żołnierza) - Ciechanowiec, ul. Sienkiewicza
 • Cmentarz wojenny z I wojny światowej - Ciechanowiec, ul. Sienkiewicza
 • Płyta nagrobna ofiar barbarzyństwa hitlerowskiego, zamordowanych w 1943 r. - Ciechanowiec, ul. Sienkiewicza
 • Obelisk poświęcony pamięci ofiarom Sybiru w latach 1939-1947 - Ciechanowiec, ul. Sienkiewicza
 • Obelisk w miejscu spoczynku poległych w walce z Niemcami we wrześniu 1939 r. - Ciechanowiec, ul. Kuczyńska
 • Obelisk ku czci pomordowanych mieszkańców Ciechanowca i okolic przez okupantów hitlerowskich - Ciechanowiec, ul. Mickiewicza
 • Płyta nagrobna ofiar barbarzyństwa hitlerowskiego dokonanego w 1943 roku na ludności źydowskiej - Ciechanowiec, ul. Sienkiewicza
 • Obelisk i mogiła zbiorowa żołnierzy Armii Radzieckiej z 1941 r. - Ciechanowiec, ul. Drohicka
 • Symboliczna mogiła ku czci ofiar barbarzyństwa hitlerowskiego z 1943 r. - tzw. Pałatki
 • Pomnik pomordowanych w 1942 r. mieszkańców Ciechanowca i okolic - tzw. Ciarki
 • Pomnik na miejscu egzekucji ludności dokonanej przez okupanta hitlerowskiego w 1944 r. - Kozarze
 • Obelisk w miejscu spoczynku mieszkańców Ciechanowca narodowości żydowskiej, zamordowanych przez okupantów niemieckich w 1942 r. - Pobikry
 • Pomnik żołnierzy armii napoleońskiej, poległych i zmarłych w latach 1812-1813 podczas odwrotu z wyprawy na Rosję - Pobikry
 • Obelisk poświęcony pamięci pacyfikacji wsi Łempice przez NKWD w 1945 r. - Łempice