fare 

 

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu było dotąd jednostką organizacyjną Gminy Ciechanowiec, która powstała 1 stycznia 2005 roku. Przedsiębiorstwo działało w formie zakładu budżetowego. Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa było zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług komunalnych, w szczególności:

  • eksploatacja i konserwacja ujęć wodociągowych, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
  • naprawa, konserwacja, bieżące utrzymanie i budowa dróg będących w zarządzie Gminy
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
  • prowadzenie prac budowlanych i remontowych
  • prowadzenie innej działalności wytwórczej, usługowej i handlowej mającej charakter użyteczności publicznej.

 

31 grudnia 2021 r. przed notariuszem Rafałem Sierockim burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, działając w imieniu Gminy Ciechanowiec, zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o.". Celem zawiązania spółki, na mocy uchwały Nr 266/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 listopada 2021 r., działający dotąd samorządowy zakład budżetowy pod nazwą "Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu” został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2021 r. Takie przekształcenie nie oznacza likwidacji przedmiotowej i podmiotowej tego zakladu, lecz tylko zmianę formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności. Zawiązana w tym trybie spółka wstępuje w całości we wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy. Co oznacza, że żaden z dotychczasowych pracowników FARE nie stracił pracy. Dzięki korporatyzacji zwiększy się zakres działania PRK FARE. Spółka może prowadzić także inną działalność, nie stanowiącą zadań własnych gminy.

 

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
ul. Podlaska 1
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 10 42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.