Program
XXV Sesja Rady Miejskiej Drukuj
17.02.2009.

W czasie obrad XXV sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwały w sprawach: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2009 r., zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza oraz Systemu Informacji Miejskiej w Ciechanowcu. Po wprowadzeniu poprawek zostały uchwalone zmiany w budżecie na 2009 rok i Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. Nie znalazły uznania w oczach radnych projekty uchwał dotyczące zmian do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu oraz ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.
   
Radni wysłuchali i przyjęli sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu i Komisji Rady w 2008 roku, poznali informacje z realizacji: uchwał, wniosków Rady Miejskiej i wniosków Komisji Rady oraz uznali za niezasadną skargę państwa Niedziółko i zajęli stanowisko w sprawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących spraw wnoszonych przez pana Eugeniusza Miłkowskiego.
   
W swoim wystąpieniu obecna na sesji Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Łapiak, ustosunkowała się m.in. do grudniowego wniosku Rady Miejskiej w Ciechanowcu i wyjaśniła, że wszelkie decyzje w sprawie ciechanowieckiego szpitala zostały wstrzymane w oczekiwaniu na oficjalne stanowisko Rady Miejskiej Ciechanowca. Z inwestycji przewidzianych na drogach powiatowych w naszej gminie, w tym roku będzie realizowana modernizacja drogi Radziszewo-Króle – Pobikry, na którą powiat otrzymał dofinansowanie z ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego).
                  

XXV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej


XXV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej 
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl