buy medication online
 
Podsumowanie pierwszego roku kadencji Drukuj
25.01.2008.


    Drodzy mieszkańcy gminy Ciechanowiec.

Minął już rok 2007, a wraz z nim pierwszy rok mojej kadencji. Mimo, że był to rok powyborczy w ciągu tych kilkunastu miesięcy wiele wydarzyło się w naszej gminie. Pod dwoma względami był to rok wyjątkowy. Spłata zobowiązań wyniosła rekordowe 1.200.000,00zł. Z drugiej jednak strony udało się wygospodarować nie notowane wcześniej 1.800.000,00 zł. środków własnych na inwestycje.

Przede wszystkim w ciągu tego roku udało się nam polepszyć stan dróg i ulic na terenie miasta i gminy. Zmodernizowano drogę gminną na odcinku Czaje Wólka- Czaje Bagno o łącznej długości 1690 m. Droga została utwardzona poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego – żwiru oraz profilowanie istniejących rowów. Łączna wartość robót budowlanych – 133.205,09zł, w tym 50.000,00zł dofinansowania z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Podsumowanie pierwszego roku kadencjiPrzebudowaliśmy drogę gminną do wsi Zadobrze, która służy całej gminie jako dojazd do targowicy, a także drogę we wsi Zadobrze i drogę gminną na odcinku Antonin – Antonin Kolonia na łączną długość 1280 m. W ramach tych prac wykonano warstwę wiążącą nawierzchni bitumicznej o grubości 2 cm i warstwę ścieralną grubości 3 cm z masy mineralno – asfaltowej, pobocza z kruszywa naturalnego gr. 5 cm oraz ustawiono pionowe znaki drogowe. Łączna wartość robót wyniosła 512.971,11zł - sfinansowana wyłącznie ze środków własnych Gminy Ciechanowiec.
   
Przeprowadzaliśmy żwirowanie drogi dojazdowej do wsi Dąbczyn od strony drogi powiatowej Ciechanowiec-Tworkowice oraz żwirowanie innych fragmentów dróg w naszej gminie wymagających naprawienia ich powierzchni. Koszty tej pracy wyniosły ok. 300 tys. zł.

Zakończono I etap przebudowy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada – Ciechanowiec – Siemiatycze. Ułożono warstwę ścieralną na długości 644m i warstwę wiążącą na długości 289m. Przebudowano chodniki, parkingi i wjazdy o łącznej powierzchni 1613 m² oraz ułożono chodnik z kostki brukowcowej przy ulicy Drohickiej o powierzchni 120m². Wartość wymienionych robót wyniosła Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 436.440,00zł.

W ramach porozumienia zawartego z Powiatem Wysokomazowieckim zapłacono za roboty na odcinakach dróg: Malec - Pobikry; Ciechanowiec – Kosiorki – Perlejewo; Czaje – Czaje-Wólka; Puchały Stare – Spieszyn – Korycin – Czaje – Czaje-Wólka; Stare Wojtkowice – Pełch; Stare Wojtkowice – Wojtkowice-Dady. Prace wykonane były jeszcze w 2006 roku, ale gmina nie zabezpieczyła wtedy na ten cel żadnych środków. Suma udziału gminy w tej inwestycji wyniosła 610.534,94zł.

Podsumowanie pierwszego roku kadencjiNie zapomnieliśmy także o przyszłych inwestycjach na terenie Ciechanowca. W 2007 roku odbyły się konsultacje nad projektem zorganizowania centrum sportowo-rekreacyjnego w Ciechanowcu. W konsultacjach udział wzięli radni Rady Miejskiej, burmistrz i zastępca burmistrza Ciechanowca, przedstawiciele środowisk sportowych oraz inni zainteresowani. Następnym krokiem w realizacji tego projektu będzie wydanie decyzji o warunkach zabudowy „wyspy”, co jest niezbędne do rozpoczęcia prac nad projektami technicznymi, które będą załącznikami do wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizacja inwestycji przewidziana jest na kolejne lata, a projekt przewiduje możliwość wykonywania prac etapami.

W 2007 roku przygotowaliśmy się do kolejnych inwestycji mających poprawić infrastrukturę w naszej gminie. Wykonany został projekt koncepcji nowego odcinka ul. Szkolnej od istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Kościelnej wraz z rondem w ul. Kościelnej, a także wykonano mapy do celów projektowych ul. Szkolnej oraz obszaru przyległego pod projektowaną „obwodnicę” Ciechanowca i strefę przemysłową. Łączny koszt opracowania dokumentacji wyniósł: 25.132,00zł.

W listopadzie rozpoczął się remont budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. W najgorszym stanie w budynku Urzędu były okna, które otwierały się przy każdym większym wietrze. Okna zostały wymienione i elewacja zabezpieczona. Wiosną planujemy wymianę dachu a zaraz potem skończymy elewację. Remont będzie opłacony ze środków własnych urzędu, wygospodarowanych w zeszłorocznym budżecie.

Podsumowanie pierwszego roku kadencjiW ramach porozumienia „Winna z tradycją w przyszłość 2006-2009” przeprowadzono modernizację Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w Winnej-Poświętnej. Wymieniono stolarkę budowlaną, ocieplono i oszalowano elewację, położono posadzki, zamontowano kominek, wykonano przyłącze wodociągowe i przydomową oczyszczalnię ścieków, utwardzono plac i ogrodzono działkę. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 450 tys. złotych, z czego 251 tys. to dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

W grudniu 2007 zakończyła się modernizacja świetlicy w Radziszewie-Sieńczuch. W ramach prac wykonaliśmy remont elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem budynku. Odnowiona została stolarka okienno-drzwiowa oraz wykonano nowe podbitki dachu. Ogólny koszt modernizacji wyniósł 20000,00 zł i został sfinansowany ze środków własnych gminy.

    Szanowni Państwo.
   
Poczyniliśmy starania na rzecz poprawy warunków naszego środowiska naturalnego przeprowadzając akcje likwidowania dzikich wysypisk w Kozarzach i dwóch w Tworkowicach. W ciągu pięciu dni wywieziono 255 ton śmieci, co kosztowało budżet miasta 23.585,15 zł.

Podsumowanie pierwszego roku kadencjiStarając się poprawić bezpieczeństwo mieszkańców gminy udało się nam pozyskać nowy wóz bojowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu. Jest to średni samochód ratowniczo–gaśniczy z napędem 4x4 o pojemności 2500 litrów, z elektryczną wyciągarką i masztem oświetleniowym. Samochód kosztował 550 tys. zł, a fundusze na jego zakup pochodziły z kilku źródeł. Fundusz Ochrony Środowiska udzielił dotacji w wysokości 100 tys. zł, Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych – 125 tys. zł, Komenda Główna Państwowych Straży Pożarnych – 55 tys. zł i Gmina Ciechanowiec – 169 tys. zł. Brakujące 100 tys. pochodzi z kredytu preferencyjnego, jakiego udzielił naszej gminie FOŚ.

Zatroszczyliśmy się również o komfort podróżujących autobusami mieszkańców gminy Ciechanowiec. W tym celu postawiliśmy 4 wiaty w miejscowościach biorących udział w turnieju sołectw: Przybyszyn, Tworkowice, Winna-Chroły i Radziszewo-Króle. Zadbaliśmy, aby wiaty zostały wyposażone w utwardzoną za pomocą kostki, nawierzchnię oraz w ławeczki.

    Drodzy mieszkańcy.

W 2007 roku nie zapomnieliśmy o Państwa potrzebach kulturalnych i sportowych. Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu wzbogacił swoją ofertę o nowe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym o: kurs tańców standardowych i latynoamerykańskich, kurs tańca towarzyskiego, tenis stołowy oraz cieszące się dużą popularnością szachy. 

Podsumowanie pierwszego roku kadencjiSwoją działalność rozpoczęła Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia. W połowie roku nastąpiła reaktywacja seniorskiej drużyny piłkarskiej, jako sekcji piłki nożnej seniorów “COKiS – Ciechanowiec”. W rundzie jesiennej seniorzy COKiS Ciechanowiec zajęli 3 miejsce w tabeli klasy B grupy podlaskiej, juniorzy młodsi zajęli 10 miejsce, a trampkarze młodsi 3 miejsce. W ubiegłym roku pojawiły się nowe imprezy adresowane do wszystkich mieszkańców Ciechanowca, które na stałe wejdą do kalendarza imprez. W marcu odbył się I Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka o Mistrzostwo Miasta Ciechanowca. Dużą liczba chętnych do gry w derbach Ciechanowca sprawiła, że w sierpniu, poza meczem w kategorii od lat 30, rozegrano mecz w nowej kategorii wiekowej do lat 30. Kolejną nowością wśród oferowanych mieszkańcom atrakcji były rozegrane na wodach zalewu w Ciechanowcu I Regaty Kajakowe o Puchar Burmistrza Ciechanowca.

Dzięki nawiązaniu współpracy z organizacją WorldTeach działającej przy Uniwersytecie Harvarda udało się nam zorganizować bezpłatne wakacyjne kursy nauki języka angielskiego „Wakacje z angielskim 2007”. Uczestnicy, młodzież i dorośli, mieli okazję doskonalenia sprawności językowej z zakresu wymowy i akcentu, przy okazji wzbogacając swoje słownictwo i utrwalając zagadnienia gramatyczne.

Podsumowanie pierwszego roku kadencjiNie zapomnieliśmy też o najmłodszych mieszkańcach. To z myślą o nich Gmina Ciechanowiec wzięła udział w projekcie "Kluby przedszkolaka na wsi" organizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Ze środków gminnych wyremontowano przeznaczone na Kluby Przedszkolaka sale w Szkołach Podstawowych w Łempicach i Starym Radziszewie. Fundacja sfinansowała wyposażenie sal w specjalnie zaprojektowane nowe meble i zabawki. W Łempicach do Klubu Przedszkolaka uczęszcza czternaścioro dzieci, a w Starym Radziszewie ośmioro w wieku od 3 do 5 lat. Zajęcia w Klubach trwają 15 godzin tygodniowo, przez 4 dni, a w trakcie ich trwania dzieci mają zapewnione konsultacje z psychologiem i logopedą. Stałą pomoc w prowadzeniu zajęć zapewniają rodzice, których udział i zaangażowanie stanowią ważny element Projektu.

Również w ciechanowieckim przedszkolu zostały wprowadzone zmiany organizacyjne i zamiast jednej ogólnej grupy utworzono dwie grupy: 3 i 4 latków i 5 latków.

W 2007 przeprowadzone zostały inwestycje w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu. Wykonane zostały prace remontowe drugiego wejścia do szkoły dostosowujące je do obecnych wymogów. Przebudowano schody, wymieniono drzwi i okna w wejściu oraz balustradę, a także poprawiono tynki. Podsumowanie pierwszego roku kadencjiPrace na klatce schodowej prowadzono pod kątem przyszłych inwestycji związanych z dobudowaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Po około 10 latach od ostatniej wymiany okien zamontowano 27 nowych, szczelnych okien w salach lekcyjnych, co ograniczyło straty ciepła i poprawiło warunki termoizolacyjne budynku szkolnego. Ogólny koszt remontu szkoły wyniósł ponad 83 tys. zł. Szkoła zakupiła także za 28 tys. zł nowy samochód - Volkswagen Transporter, którym są dowożone obiady do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola.

Na potrzeby organizacji pozarządowych, których aktywność wpisuje się w szeroko rozumianą pomoc społeczną w dziedzinie ochrony zdrowia, podejmowania działalności profilaktycznej oraz działania na rzecz dobra publicznego w 2007 roku otwarto Świetlicę Organizacji Społecznych. Jej siedziba mieści się w budynku Przedszkola przy ul. Mickiewicza 29 a. Remont oraz zaadaptowanie pomieszczeń na potrzeby świetlicy przeprowadzony został z funduszy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

W naszej gminie coraz prężniej rozwija się społeczeństwo obywatelskie o czym świadczy m.in. powstanie nowych organizacji pozarządowych oraz fakt, iż na 5 organizacji pozarządowych w powiecie wysokomazowieckim posiadających status organizacji pożytku publicznego 3 działają w naszej gminie.

Gmina Ciechanowiec przystąpiła do koalicji lokalnej, w skład której poza władzami miasta weszły nasze lokalne organizacje i władze gmin: Klukowo, Nur i Perlejewo. Koalicja zgłosiła udział do ogólnopolskiego konkursu grantowego V edycji programu “Działaj Lokalnie” w ramach którego przyznała stypendia 12 osobom oraz zorganizowała wycieczkę „Szlakiem piastowskim” dla 40 uczniów.

    Drodzy mieszkańcy.

Podsumowanie pierwszego roku kadencjiPo blisko dziesięciu latach rozmów została zawarta ugoda pomiędzy Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie a Gminą i Miastem Ciechanowiec. Podpisanie ugody odbyło się 24 października 2007 roku w Warszawie przed Komisją Regulacyjną do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Treść ugody przewiduje przekazanie przez Gminę Ciechanowiec na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie nieruchomości zamiennej położonej w Ciechanowcu na ul. Drohickiej (zlewnia mleka), wybudowanie ogrodzenia wokół cmentarza żydowskiego przy ul. Sienkiewicza oraz objęcie cmentarza opieką i stałą konserwacją, a także ufundowanie tablicy upamiętniającej naród żydowski i umieszczenie jej na budynku dawnej synagogi przy ul. Mostowej.

W zamian za te działania Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie zrzeka się roszczeń do dwóch nieruchomości położonych w Ciechanowcu przy ul. Mostowej (synagoga i kino), nieruchomości przy ul. Wspólnej (mykwa) oraz wycofuje 9 innych wniosków złożonych przed Komisją Regulacyjną do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Zrzeka się roszczeń w tym zakresie. Gmina Ciechanowiec jest drugą, po Siemiatyczach, gminą województwa podlaskiego, która uregulowała sprawy sporne z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie.

Podsumowanie pierwszego roku kadencjiW 2007 roku zakończyliśmy remont mogiły zbiorowej ofiar terroru II wojny światowej znajdującej się w Ciechanowcu, przy drodze do Kozarzy (na tzw. Ciarkach). Prace remontowo-konserwatorskie, które dotyczyły również kamiennego obelisku pomnika, trwały do 10 września. Remont mogiły zbiorowej i pomnika ofiar terroru II wojny światowej został sfinansowany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, Podlaski Urząd Wojewódzki i Urząd Miejski w Ciechanowcu.

W 2007 pracowaliśmy nad wizerunkiem miasta i gminy Ciechanowiec. Promując nasz region podjęliśmy współpracę z instytucjami samorządowymi, mediami i portalami turystycznymi. Wynikiem tych działań była m.in. akcja promocyjna „Spacer z Syrenką” zrealizowana z gazetą „Życie Warszawy”, w efekcie której ukazał się cykl artykułów o Ciechanowcu. W ramach działań rozwijających społeczeństwo informacyjne włączyliśmy się w projekt MSWiA n@utobus, dzięki czemu mieszkańcy naszej gminy rozwijali swoje umiejętności związane z korzystaniem z Internetu. Informacje promujące miasto i gminę Ciechanowiec zamieszczone zostały na głównych portalach turystycznych i regionalnych. 

Wydaliśmy mapę turystyczną Ciechanowca, zestaw pocztówek i broszur prezentujących walory krajoznawczo-turystyczne miasta i gminy. Podsumowanie pierwszego roku kadencjiCoraz większą popularnością, w kraju i za granicą, cieszy się Miejski Portal Internetowy, na którym zamieszczane są informacje o aktualnych wydarzeniach naszej gminy. Na początku 2008 roku oglądalność portalu przekroczyła pół miliona odsłon.

W ubiegłym roku Miejski Portal Internetowy objął patronat medialny nad imprezami kulturalnymi i sportowymi organizowanymi na terenie naszej gminy, m. in. nad: Wiankami na Nurcu, II Międzynarodowym Festiwalem Folkloru „Podlaskie Spotkania 2007” i III Podlaskimi Zawodami w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi o Puchar Burmistrza Ciechanowca.

    Drodzy mieszkańcy.

Podsumowując dotychczasowy okres mojej kadencji chciałbym podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych, radnym Rady Miejskiej, a także sołtysom, za zaangażowanie w pracę, zrozumienie i współpracę. Dziękuję również mieszkańcom, którzy widząc jak wiele jest jeszcze do zrobienia okazują wyrozumiałość i wsparcie - to Państwo stanowicie kapitał społeczny naszej gminy przyczyniający się do jej rozwoju.

W Nowym Roku życzę wszystkim radości, spokoju i zdrowia, wytrwałości w przezwyciężaniu wszelkich przeszkód oraz odważnego dążenia do celu. Niech będzie to czas zmian na lepsze, niech spełnią się wszelkie plany i zamierzenia, niech nie zabraknie przyjaźni, ciepła i zrozumienia.
 
   
                                                                         

Burmistrz Ciechanowca
Mirosław Reczko

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card