Sołectwo Wojtkowice-Dady Drukuj

Obszarem działania sołectwa jest wieś Wojtkowice-Dady położona u ujścia Nurca do Bugu. Sołectwo znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu i Nurca” i sąsiaduje z Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym.

Sołtys – vacat
Rada Sołecka – Stefan Poniatowski
                              Stanisław Radziszewski

Radny – Stanisław Szczepan Kietliński

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2017 r.) – 63

Warto wiedzieć

Kaplica dojazdowa pw. Matki Bożej Pokoju, należąca do parafii Ciechanowiec

Historia

Wojtkowice (albo Wojtkowce) Dady wieś i osada przy ujściu Nurca do Bugu, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w 3 okręgu polskim., gmina Skurzec, o 56 wiorst od Bielska. Obie wsi razem (Glinne i Dady) mają 90 dziesięcin ziemi włościańskiej (12 ¾ łąk i pastwisk, 2 nieużytków). Osada ma 70 dziesięcin (11 łąk i pastwisk, 5 lasu, 2 nieużytków).
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XIII z roku 1893, s. 766)
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl