Sołectwo Wojtkowice Stare Drukuj


Obszarem działania sołectwa jest wieś Wojtkowice Stare, leżąca przy ujściu Mścichówki do Pełchówki - lewobrzeżnego dopływu Nurca. Sołectwo znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu i Nurca”.

Sołtys – Stanisław Szczepan Kietliński

Rada Sołecka – Marek Wojtkowski
                              Michał Wojtkowski

Radny – Stanisław Szczepan Kietliński

Dzielnicowy
– sierżant sztabowy Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2017 r.) – 119

Przyroda

Uroczysko Wojtkowice Stare I - lasy glebochronne (oddział 212, 213, 214, 215, 216)

Warto wiedzieć

Ochotnicza Straż Pożarna – Wojtkowice Stare
typ „S”
Prezes – Zygmunt Koc
Naczelnik – Andrzej Olszewski
Sekretarz – Marek Wojtkowski
Skarbnik –Józef Niemyjski
Kierowca – Stanisław Łapiński
członków – 19

Układanie boazerii – W. Białowarczuk

Historia

Wojtkowice (albo Wojtkowce) Stare, okolica, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w 3 okręgu polskim, gmina Skurzec, o 55 wiorst od Bielska, 114 dziesięcin (4 łąk i pastwisk, 31 lasu, 2 nieużytków).
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XIII z roku 1893, s. 766)

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl