Sołectwo Wojtkowice Stare Drukuj


Obszarem działania sołectwa jest wieś Wojtkowice Stare, leżąca przy ujściu Mścichówki do Pełchówki - lewobrzeżnego dopływu Nurca. Sołectwo znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu i Nurca”.

Sołtys – Stanisław Szczepan Kietliński

Rada Sołecka – Marek Wojtkowski
                              Michał Wojtkowski

Radny – Stanisław Szczepan Kietliński

Dzielnicowy
– aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2017 r.) – 119

Przyroda

Uroczysko Wojtkowice Stare I - lasy glebochronne (oddział 212, 213, 214, 215, 216)

Warto wiedzieć

Ochotnicza Straż Pożarna – Wojtkowice Stare
typ „S”
Prezes – Zygmunt Koc
Naczelnik – Andrzej Olszewski
Sekretarz – Marek Wojtkowski
Skarbnik –Józef Niemyjski
Kierowca – Stanisław Łapiński
członków – 19

Układanie boazerii – W. Białowarczuk

Historia

Wojtkowice (albo Wojtkowce) Stare, okolica, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w 3 okręgu polskim, gmina Skurzec, o 55 wiorst od Bielska, 114 dziesięcin (4 łąk i pastwisk, 31 lasu, 2 nieużytków).
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XIII z roku 1893, s. 766)

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl