Program
Stowarzyszenie "Dobra Wola" zostało wpisane do KRS Drukuj
17.07.2008.
Logo Stworzyszenia Dobra Wola
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra Wola” w Ciechanowcu uzyskało w dniu 7.07.2008r. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 309662. „Dobra Wola” jest organizacją pozarządową na rzecz osób niepełnosprawnych. Do jej powstania potrzebna była "dobra wola" wszystkich, którzy się do tego przyczynili, a przede wszystkim współpraca rodziców osób dotkniętych przez los.
   
Wzorem podobnych organizacji na świecie, zamierzamy podejmować różnorakie działania na rzecz naszych podopiecznych. Chcemy organizować grupy wsparcia, wspierać leczenie i rehabilitację potrzebujących, a przede wszystkim zwracać uwagę zdrowej części społeczeństwa na naszą obecność. Poprzez działalność edukacyjną wśród młodzieży, pragniemy budować społeczeństwo obywatelskie świadome swoich powinności wobec najsłabszych jego członków.
   
Nasze szczegółowe cele to:

- działania na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym oraz przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.
- wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi upośledzającymi ich normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a także ich rodzinom, opiekunom, oraz pracującym z nimi specjalistom.
- rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
- działalność charytatywna.

                                                                 Stowarzyszenie “Dobra Wola”
w Ciechanowcu
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl