Sołectwo Przybyszyn Drukuj


Obszarem działania sołectwa są wsie: Przybyszyn i Kostuszyn.
Przez teren sołectwa przepływa lewobrzeżny dopływ Nurca - Mścichówka.

SołtysDorota Monika Lewczuk

Rada SołeckaKrzysztof Kołtek
                              Barbara Kosińska-Białowarczuk

Radny – Tadeusz Łopaciuk

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2017 r.) – 211
        Przybyszyn – 181
        Kostuszyn – 30

Warto wiedzieć

Kaplica dojazdowa pw. Św. Franciszka z Asyżu

Ochotnicza Straż Pożarna – Przybyszyn
typ „M”


Handel detaliczny obwoźny art. przemysłowymi i spożywczymi – I. Deniziak,
Krawiectwo konfekcyjne damskie ciężkie i męskie – J. Kuczabo,
Murarstwo – S. Polak

Historia

Przybyszyn wieś, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w 3 okręgu polskim, gmina Szkurec, o 48 wiorst od Bielska.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom IX z roku 1888, s. 205)

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl