Sołectwo Bujenka Drukuj


Obszarem działania sołectwa są wieś Bujenka i Sówka (część wsi Bujenka). Bujenka obejmuje powierzchnię 706 ha i jest zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej Czyżew - Ciechanowiec – Brańsk – Łapy (szlak turystyczny Warszawa – Białowieża). Położona jest w dorzeczu Kukawki i Nurca.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciechanowiec Bujenka została zaliczona do jednostki rolniczej obejmującej środkową i południowo-wschodnią część obszaru gminy i zawartej pomiędzy drogami relacji Ciechanowiec – Wojtkowice-Glinna i Ciechanowiec - Białystok oraz granicami administracyjnymi gminy.

W jednostce tej dominuje gospodarka rolna i leśna. Obszar charakteryzuje się wyższą jakością przestrzeni produkcyjnej (przewaga gleb III i IV klasy bonitacyjnej). W południowo - wschodniej części jednostki występuje znaczny udział terenów leśnych. Na całym obszarze prowadzona jest produkcja roślinna oraz hodowla bydła - podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej jest bydło mleczne.

SołtysMaria Guziak

Rada Sołecka – Sebastian Bachorek 
                              Łukasz Biały

Radny – Zygmunt Józef Kosk

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2017r.) – 216

Warto wiedzieć:

Świetlica Wiejska – odnowiona w 2006 roku,

Ochotnicza Straż Pożarna – Bujenka 39
typ „S”, Remiza OSP przy Świetlicy Wiejskiej
Prezes – Krzysztof Kalinowski
Naczelnik – Mieczysław Mirkowicz
Sekretarz – Janusz Gontarczuk
Skarbnik – Stanisław Moczulski
Kierowca – Krzysztof Kalinowski
członków – 17

Hodowla Alpak – M. Wierzbicki

Sklep spożywczy, stawy rybne, Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi – A. Komar

Obiekty o wartościach kulturalnych:
Dwa stanowiska archeologiczne: działka nr 202/3 i działka nr 195/2,3.


Historia 
Bojenka, Bojenki, 1) wieś, powiat bielski, gubernia grodzieńska, 3 okręg polski, gmina Skórzec, 44 wiorsty od Bielska, parafia katolicka Ciechanowiec, 462 dziesięcin. 2) dobra, tamże, 47 wiorst od Bielska, własność Szczuków, 832 dziesięciny.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV z roku 1900, s. 189)

Sówka, powiat bielski, gubernia grodzieńska, gmina Skórzec, Szczuków, 685 dziesięcin.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV cz. II z roku 1902, s. 614)

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl