Sołectwo Bujenka Drukuj


Obszarem działania sołectwa są wieś Bujenka i Sówka (część wsi Bujenka). Bujenka obejmuje powierzchnię 706 ha i jest zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej Czyżew - Ciechanowiec – Brańsk – Łapy (szlak turystyczny Warszawa – Białowieża). Położona jest w dorzeczu Kukawki i Nurca.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciechanowiec Bujenka została zaliczona do jednostki rolniczej obejmującej środkową i południowo-wschodnią część obszaru gminy i zawartej pomiędzy drogami relacji Ciechanowiec – Wojtkowice-Glinna i Ciechanowiec - Białystok oraz granicami administracyjnymi gminy.

W jednostce tej dominuje gospodarka rolna i leśna. Obszar charakteryzuje się wyższą jakością przestrzeni produkcyjnej (przewaga gleb III i IV klasy bonitacyjnej). W południowo - wschodniej części jednostki występuje znaczny udział terenów leśnych. Na całym obszarze prowadzona jest produkcja roślinna oraz hodowla bydła - podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej jest bydło mleczne.

SołtysMaria Guziak

Rada Sołecka – Sebastian Bachorek 
                              Łukasz Biały

Radny – Zygmunt Józef Kosk

Dzielnicowy – sierżant sztabowy Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2016 r.) – 217

Zabytki

    1. Zagroda nr l:
        a. dom drewniany, lata 20 XX
        b. chlew, drewniany, lata 20 XX
        c. stodoła, drewniana, lata 20 XX
        d. spichlerz, drewniany, lata 20 XX
    2. Zagroda nr 13:
        a. stajnia, drewniana, początek XX
        b. dwa chlewy, drewniane, początek XX 
        c. stodoła, drewniana, początek XX
        d. spichlerz, drewniany, początek XX
    3. Zagroda nr 15:
        a. dwie stajnie, drewniane, początek XX 
        b. stodoła, drewniana, początek XX
        c. spichlerz, drewniany, początek XX
    4. Zagroda nr 49:
        a. dom, drewniany, koniec XIX
        b. stodoła, drewniana, koniec XIX
        c. chlew, drewniany, koniec XIX
    5. Dom nr 23, drewniany, początek XX
    6. Dom nr 45, drewniany, lata 20 XX
    7. Chlew w zagrodzie nr 7, drewniany, początek XX
    8. Stodoła w zagrodzie nr 9, drewniana, lata 90 XIX

Warto wiedzieć:

Świetlica Wiejska – odnowiona w 2006 roku,

Ochotnicza Straż Pożarna – Bujenka 39
typ „S”, Remiza OSP przy Świetlicy Wiejskiej
Prezes – Krzysztof Kalinowski
Naczelnik – Mieczysław Mirkowicz
Sekretarz – Janusz Gontarczuk
Skarbnik – Stanisław Moczulski
Kierowca – Krzysztof Kalinowski
członków – 17

Hodowla Alpak – M. Wierzbicki

Sklep spożywczy, stawy rybne, Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi – A. Komar

Obiekty o wartościach kulturalnych:
Dwa stanowiska archeologiczne: działka nr 202/3 i działka nr 195/2,3.


Historia 
Bojenka, Bojenki, 1) wieś, powiat bielski, gubernia grodzieńska, 3 okręg polski, gmina Skórzec, 44 wiorsty od Bielska, parafia katolicka Ciechanowiec, 462 dziesięcin. 2) dobra, tamże, 47 wiorst od Bielska, własność Szczuków, 832 dziesięciny.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV z roku 1900, s. 189)

Sówka, powiat bielski, gubernia grodzieńska, gmina Skórzec, Szczuków, 685 dziesięcin.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV cz. II z roku 1902, s. 614)

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Rodzina 500+

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl