Wykorzystaj szansę Drukuj
30.07.2009.

1 lipca 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu rozpoczął realizację projektu systemowego “Wykorzystaj szansę”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

W lipcu poprzez analizę dokumentacji dokonano rekrutacji spośród podopiecznych OPS w Ciechanowcu. Udział w projekcie wezmą 22 kobiety zamieszkałe w naszej gminie – 11 zostanie przeszkolonych w obsłudze kasy fiskalnej i fakturowania, a 11 - w zakresie opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Projekt przewiduje w sierpniu spotkania z psychologiem (aspirowanie do podnoszenia umiejętności zawodowych, kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podniesienie samooceny uczestników) i doradcą zawodowym (doskonalenie wiedzy z zakresu planowania i rozwoju kariery zawodowej, nauka autoprezentacji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i pisanie dokumentów aplikacyjnych), we wrześniu badania z zakresu medycyny pracy, w październiku i listopadzie szkolenia                 

Wykorzystaj szansę
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl