Program
Wykorzystaj szansę Drukuj
30.07.2009.

1 lipca 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu rozpoczął realizację projektu systemowego “Wykorzystaj szansę”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

W lipcu poprzez analizę dokumentacji dokonano rekrutacji spośród podopiecznych OPS w Ciechanowcu. Udział w projekcie wezmą 22 kobiety zamieszkałe w naszej gminie – 11 zostanie przeszkolonych w obsłudze kasy fiskalnej i fakturowania, a 11 - w zakresie opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Projekt przewiduje w sierpniu spotkania z psychologiem (aspirowanie do podnoszenia umiejętności zawodowych, kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podniesienie samooceny uczestników) i doradcą zawodowym (doskonalenie wiedzy z zakresu planowania i rozwoju kariery zawodowej, nauka autoprezentacji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i pisanie dokumentów aplikacyjnych), we wrześniu badania z zakresu medycyny pracy, w październiku i listopadzie szkolenia                 

Wykorzystaj szansę
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl