buy medication online
 
Naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków - naprzeciw ekologii Drukuj
24.02.2010.


Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwala na rozwiązanie problemu unieszkodliwiania ścieków w tani i prosty sposób oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ubiegłym roku Urząd Miejski zakupił od Instytutu Ekologii Stosowanej prawa do dokumentacji technicznej, w której w sposób czytelny opisano poszczególne etapy budowy oczyszczalni, i którą mieszkańcy gminy, zainteresowani budową naturalnej przydomowej oczyszczalni ścieków, mogą uzyskać bezpłatnie. Przejrzystość dokumentacji pozwala indywidualnym inwestorom na wybudowanie oczyszczalni własnymi siłami, a bezpłatne pozyskanie projektu od Urzędu Miejskiego pozwala na obniżenie kosztów budowy.

Specjalnie dla osób zainteresowanych budową naturalnej przydomowej oczyszczalni ścieków prelegenci z Centrum Zielonych Technologii i Podlaskiej Stacji Przyrodniczej „Narew”, w czasie spotkania w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, opowiadali jakie są zasady budowy i eksploatacji różnych typów przydomowych oczyszczalni ścieków, wyjaśniali dlaczego warto budować roślinno-gruntowe oczyszczalnie ścieków i jak obniżyć koszty ich budowy, budując je we własnym zakresie.

Centrum Zielonych Technologii i Podlaska Stacja Przyrodnicza "Narew", w ramach projektu: „Cykl szkoleń przedstawiających zasady budowy i eksploatacji gruntowo-roślinnych oczyszczalni ścieków na terenach cennych przyrodniczo północno-wschodniej Polski” prowadzą szkolenia składające się z zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych i wyjazdu terenowego. W czasie szkoleń praktycznych budowana jest od podstaw modelowa, gruntowo-roślinna oczyszczalnia ścieków, a w czasie wyjazdu terenowego prezentowane są różne typy przydomowych oczyszczalni ścieków już funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego. Wszyscy uczestnicy cyklu szkoleń otrzymują nieodpłatnie: materiały szkoleniowe, wykorzystywane w czasie zajęć, poradnik i film instruktażowy, dotyczący budowy gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków, projekt technologiczny takiej oczyszczalni, zaświadczenie potwierdzające udział w cyklu szkoleń.

W 2010 roku szkolenia będą odbywały się w terminie luty/marzec - wrzesień. Informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeń można znaleźć na stronie www.zielonetechnologie.pl, na której znajdują się też filmy instruktażowe dotyczące budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz materiały o innych "zielonych technologiach".

Mieszkańcy naszej gminy zainteresowani budową przydomowych oczyszczalni mogą zgłosić się po informacje lub projekt do Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, pok. 13 tel. (086) 277-11-45 wew. 24.

       
Naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków – naprzeciw ekologii 

Naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków – naprzeciw ekologii

fot. Z. Poniatowski MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card