buy medication online
 
Rok 2009 w ciechanowieckich Ochotniczych Strażach Pożarnych Drukuj
25.02.2010.


Dobiegły końca walne zebrania działających w Gminie Ciechanowiec Ochotniczych Straży Pożarnych, na których druhowie podsumowali swoje działania w roku ubiegłym i plany na rok bieżący.
   
W naszej gminie zarejestrowanych jest 12 jednostek OSP, z czego 2 znajdują się w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Według sprawozdania za 2009 rok sporządzonego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, 6 z nich uczestniczyło w gaszeniu 27 pożarów i likwidacji 59 miejscowych zagrożeń. OSP Ciechanowiec gasiła 24 pożary i likwidowała 52 zagrożenia miejscowe, OSP Pobikry - 8 pożarów i 6 zagrożeń miejscowych, OSP Kozarze - 5 pożarów i 8 zagrożeń miejscowych, OSP Bujenka - 3 pożary i 9 zagrożeń miejscowych,  OSP Wojtkowice Stare - 1 pożar, OSP Tworkowice - 1 zagrożenie miejscowe.

W OSP Ciechanowiec jest obecnie 4 honorowych strażaków i 29 działających czynnie - ubyło 3 strażaków, ale wstąpiło do jednostki 8 nowych druhów. W 2009 roku jednostka wzbogaciła się o Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R-1, sygnalizatory bezruchu, agregat prądotwórczy, pompę szlamową, drabinę, latarki, łącznik i wąż do pompy ssącej oraz 10 kompletów ubrań koszarowych i butów. Plany na rok 2010 zakładają zakupienie motopompy pływającej, 2 aparatów tlenowych, środka pianotwórczego i sorbentów.
   
OSP Pobikry nie zmieniła w 2009 roku swego stanu osobowego, wzbogaciła natomiast swoje wyposażenie. Za pieniądze z dotacji z KSRG i Urzędu Gminy w Ciechanowcu zakupiono aparaty tlenowe, 4 komplety specjalistycznej odzieży ochronnej z nomex-u, piłę spalinową, piłę do betonu i stali oraz pompę pływającą Niagara.
 
Do OSP Tworkowice zakupiono w 2009 roku używany samochód pożarniczy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w remizach OSP w Tworkowicach i w Winnej-Chrołach. W Winnej-Chrołach za pieniądze wypracowane przez jednostkę ułożono też płytki zakupione z dotacji gminnej.

Burmistrz Ciechanowca przedstawiając gminne plany dotyczące bezpieczeństwa w 2010 roku, podkreślił, że w ostatnich latach każdy rok upływa pod znakiem klęski żywiołowej - była katastrofalna wichura, przyducha na Nurcu, a w tym roku musimy się liczyć na wiosnę z możliwością podtopień a nawet powodzi. Z tego powodu trzeba doposażyć jednostki w pompy pływające i szlamowe. Jednocześnie z zakupami nowego wyposażenia będą kontynuowane prace przy unowocześnianiu jednostek – w tym roku planowany jest zakup samochodu do OSP Radziszewo-Króle oraz modernizacja budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby remizy dla OSP Wojtkowice Stare i remonty wnętrz remiz w Tworkowicach i Winnej-Chrołach.

Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem,  młodszy brygadier Maciej Krajewski poinformował, że w związku ze zwiększeniem roli i znaczenia straży pożarnych przy likwidacji różnego rodzaju miejscowych zagrożeń: wypadków drogowych, gwałtownych opadów atmosferycznych, wichur, nietypowych zachowań zwierząt i innych nietypowych zdarzeń, a co za tym idzie koniecznością wyposażania jednostek w specjalistyczny sprzęt i urządzenia umożliwiające realizację nałożonych obowiązków, planowane jest przeszkolenie strażaków w zakresie ratownictwa technicznego oraz współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Komenda Powiatowa planuje także przeprowadzenie w Gminie Ciechanowiec ćwiczeń w prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczej w lesie oraz budowy zapory przeciwolejowej na rzece Nurzec.

Na zebraniach przypominano także, że zgodnie z wymaganiami prawnymi, strażacy ochotnicy biorący bezpośredni udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych winni spełniać kilka warunków: każdy strażak musi być czynnym członkiem OSP,  posiadać aktualne badania lekarskie umożliwiające udział w działaniach ratowniczych, posiadać uprawnienia pożarnicze zgodnie z pełnionymi w OSP funkcjami (każdy strażak - szkolenie podstawowe strażaków ratowników, funkcyjni - szkolenie dowódców, szkolenie naczelników, itp.), posiadać aktualne przeszkolenie z zakresu bhp (szkolenie wstępne, szkolenie okresowe).

       
Rok 2009 w ciechanowieckich Ochotniczych Strażach Pożarnych 

Rok 2009 w ciechanowieckich Ochotniczych Strażach Pożarnych

fot. O.Tomaszewska MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card