Komisje konkursowe Drukuj
 
Komisje konkursowe powoływawne są w celu oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie bądź powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec.

Regulamin pracy komisji konkursowych na 2017 rok
 

Komisje konkursowe w 2017 roku:

 •  
  - posiedzenie komisji odbędzie się 18 kwietnia 2017 r. o godz. 8.00 w pok. nr 26 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

  Komisje konkursowe w 2016 roku:


 •  
 •  Komisje konkursowe w 2015 roku:

    • Komisje konkursowe w 2014 roku:

 • Komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu   - konkurs ogłoszony 14 listopada 2014 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 16 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu


 • Komisja konkursowa z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu  - konkurs ogłoszony 19 września 2014 roku przez Burmistrza Ciechanowca

 • Komisja konkursowa z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku  - konkurs ogłoszony 24 kwietnia 2014 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 26 maja 2014 r. o godz. 14.00 w pok. nr 26 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku, z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku  - konkurs ogłoszony 13 stycznia 2014 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 17 lutego 2014 r. o godz. 14.00 w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisje konkursowe w 2013 roku:


 • Komisja konkursowa w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2014 roku, w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2014 roku oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku  - konkurs ogłoszony 19 listopada 2013 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 12 grudnia 2013 r. o godz. 14.00 w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku  - konkurs ogłoszony 13 kwietnia 2013 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 8 maja 2013 r. o godz. 14.00 w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku  - konkurs ogłoszony 11 lutego 2013 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 12 marca 2013 r. o godz. 13.00 w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu
   

  Komisje konkursowe w 2012 roku:

 • Komisja konkursowa w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku oraz w sferze kultury w 2012 roku  - konkurs ogłoszony 13 kwietnia 2012 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 15 maja 2012 roku o godz. 10.30  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2012 roku  - konkurs ogłoszony 13 kwietnia 2012 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 15 maja 2012 roku o godz. 13.00  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu


  Komisje konkursowe w 2011 roku:

 • Komisja konkursowa w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku  - konkurs ogłoszony 4 kwietnia 2011 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 11 maja 2011 roku o godz. 13.00  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa w sferze kultury w 2011 roku  - konkurs ogłoszony 4 kwietnia 2011 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 12 maja 2011 roku o godz. 13.00  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku  - konkurs ogłoszony 9 lutego 2011 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 16 marca 2011 roku o godz. 16.00  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa w sferze kultury w 2011 roku  - konkurs ogłoszony 9 lutego 2011 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 18 marca 2011 roku o godz. 14.00  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2011 roku  - konkurs ogłoszony 9 lutego 2011 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 16 marca 2011 roku o godz. 14.00  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisje konkursowe w 2010 roku:

  Komisja do oceny konkursu ogłoszonego 11 sierpnia 2010 roku 

 • Komisje do oceny konkursów ogłoszonych 24 kwietnia 2010 roku 

 •  
  następny artykuł »

  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd

  System Informacji Przestrzennej

  Informacja Turystyczna

  Rodzina 500+

  Mapa interaktywna
  COKiS
  Galeria

  Wydarzenia kulturalne

  Pytania do Burmistrza
  eKartka 
  wszystkie »»     

  Pogoda Euro Horoskop
  ciechanowiec.plciechanowiec.pl