Komisje konkursowe Drukuj
 
Zaproszenie do składania kandydatur do udziału w komisjach konkursowych

Zapraszamy do składania kandydatur do udziału w komisjach konkursowych, które powoływane są w celu oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie bądź powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec.
 
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni członkowie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji.
 
Do udziału w komisji zostaną wybrane osoby, które nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie ofert, do oceny których powołana zostaje komisja. Po spełnieniu wymogów formalnych, o wyborze członka komisji konkursowej zadecyduje Burmistrz Ciehanowca w drodze zarządzenia.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej można dokonać osobiście w Referacie Promocji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, piętro II, pok. 22 (w godzinach pracy Urzędu).
 
 

Komisje konkursowe w 2018 roku:
 
 
 
− Regulamin 2018 rok (aktualny)

Pliki do pobrania:
Zarządzenie
 
----------------
 
Komisje konkursowe w 2017 roku:

 •  
  - posiedzenie komisji odbędzie się 18 kwietnia 2017 r. o godz. 8.00 w pok. nr 26 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu
   
   
   
   
  Komisje konkursowe w 2016 roku:


 •  
 •  Komisje konkursowe w 2015 roku:

    • Komisje konkursowe w 2014 roku:

 • Komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu   - konkurs ogłoszony 14 listopada 2014 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 16 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu


 • Komisja konkursowa z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu  - konkurs ogłoszony 19 września 2014 roku przez Burmistrza Ciechanowca

 • Komisja konkursowa z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku  - konkurs ogłoszony 24 kwietnia 2014 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 26 maja 2014 r. o godz. 14.00 w pok. nr 26 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku, z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku  - konkurs ogłoszony 13 stycznia 2014 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 17 lutego 2014 r. o godz. 14.00 w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisje konkursowe w 2013 roku:


 • Komisja konkursowa w sferze zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego w 2014 roku, w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2014 roku oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku  - konkurs ogłoszony 19 listopada 2013 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 12 grudnia 2013 r. o godz. 14.00 w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku  - konkurs ogłoszony 13 kwietnia 2013 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 8 maja 2013 r. o godz. 14.00 w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku oraz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku  - konkurs ogłoszony 11 lutego 2013 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 12 marca 2013 r. o godz. 13.00 w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu
   

  Komisje konkursowe w 2012 roku:

 • Komisja konkursowa w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku oraz w sferze kultury w 2012 roku  - konkurs ogłoszony 13 kwietnia 2012 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 15 maja 2012 roku o godz. 10.30  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2012 roku  - konkurs ogłoszony 13 kwietnia 2012 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 15 maja 2012 roku o godz. 13.00  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu


  Komisje konkursowe w 2011 roku:

 • Komisja konkursowa w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku  - konkurs ogłoszony 4 kwietnia 2011 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 11 maja 2011 roku o godz. 13.00  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa w sferze kultury w 2011 roku  - konkurs ogłoszony 4 kwietnia 2011 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 12 maja 2011 roku o godz. 13.00  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku  - konkurs ogłoszony 9 lutego 2011 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 16 marca 2011 roku o godz. 16.00  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa w sferze kultury w 2011 roku  - konkurs ogłoszony 9 lutego 2011 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 18 marca 2011 roku o godz. 14.00  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisja konkursowa z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2011 roku  - konkurs ogłoszony 9 lutego 2011 roku przez Burmistrza Ciechanowca
  - posiedzenie komisji odbędzie się 16 marca 2011 roku o godz. 14.00  w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

 • Komisje konkursowe w 2010 roku:

  Komisja do oceny konkursu ogłoszonego 11 sierpnia 2010 roku 

 • Komisje do oceny konkursów ogłoszonych 24 kwietnia 2010 roku 

 •  
  następny artykuł »

  Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd

  System Informacji Przestrzennej

  Informacja Turystyczna

  Mapa interaktywna
  COKiS
  Galeria

  Wydarzenia kulturalne

  Pytania do Burmistrza
  eKartka 
  wszystkie »»     

  Pogoda Euro Horoskop
  ciechanowiec.plciechanowiec.pl