buy medication online
 
Pierwsza naturalna oczyszczalnia ścieków w Gminie Ciechanowiec Drukuj
04.08.2010.

W Przybyszynie powstała pierwsza naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków zbudowana według projektu, który Urząd Miejski w Ciechanowcu zakupił od Instytutu Ekologii Stosowanej.

W dokumentacji technicznej w sposób czytelny opisano poszczególne etapy budowy oczyszczalni, co pozwoliło inwestorowi na wykonanie jej własnymi siłami. Budowa trwała tydzień, a koszt materiałów wyniósł około 2000 zł. W ramach dofinansowania proekologicznych działań, Urząd Miejski zakupił i przekazał inwestorowi humix i rośliny wodno-bagienne. Humix czyli tzw. "płynną próchnicę", która jest aktywatorem biologicznych procesów oczyszczania ścieków, stosuje się jednorazowo.

W każdej fazie budowy służyli radą pracownicy Instytutu Ekologii Stosowanej, którzy dokonali też odbioru technicznego oczyszczalni.

Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwala na rozwiązanie problemu unieszkodliwiania ścieków w tani i prosty sposób oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasadniczy proces oczyszczania odbywa się w filtrze roślinnym oraz w gruntowej warstwie filtracyjnej stawu denitryfikacyjnego. Zaś za sam proces oczyszczania ścieków odpowiedzialne są przede wszystkim bakterie, które rozwijają się w gruncie. Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne sprawiają, iż stopień redukcji zanieczyszczeń w tego typu oczyszczalniach jest znacznie większy, niż wymagają tego przepisy, co jest istotne ze względu na ochronę lokalnych wód gruntowych.
   
Zalety takiej naturalnej oczyszczalni ścieków:

•  łatwość budowy oczyszczalni, co pozwala na jej samodzielne wykonanie,
•  brak konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę,
•  powiększenie walorów estetycznych działki, na której znajduje się
   oczyszczalnia,
•  możliwość wykorzystania oczyszczonej wody ze stawu do podlewania
   np. trawników,
•  mała powierzchnia,
•  niskie koszty inwestycyjne,
•  znikome koszty eksploatacyjne,
•  łatwość eksploatacji,
•  pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze,
•  możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy gminnych (darmowy projekt
   i doradztwo, humix, rośliny wodno-bagienne).
 
Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni zapraszamy do Referatu Inwestycji pok. 13 tel. (86) 277-11-45 wew. 24.

Pierwsza naturalna oczyszczalnia ścieków w Gminie Ciechanowiec

Pierwsza naturalna oczyszczalnia ścieków w Gminie Ciechanowiec

 Pierwsza naturalna oczyszczalnia ścieków w Gminie Ciechanowiec 

 fot. A. Kieliszek MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card