Pierwsza naturalna oczyszczalnia ścieków w Gminie Ciechanowiec Drukuj
04.08.2010.

W Przybyszynie powstała pierwsza naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków zbudowana według projektu, który Urząd Miejski w Ciechanowcu zakupił od Instytutu Ekologii Stosowanej.

W dokumentacji technicznej w sposób czytelny opisano poszczególne etapy budowy oczyszczalni, co pozwoliło inwestorowi na wykonanie jej własnymi siłami. Budowa trwała tydzień, a koszt materiałów wyniósł około 2000 zł. W ramach dofinansowania proekologicznych działań, Urząd Miejski zakupił i przekazał inwestorowi humix i rośliny wodno-bagienne. Humix czyli tzw. "płynną próchnicę", która jest aktywatorem biologicznych procesów oczyszczania ścieków, stosuje się jednorazowo.

W każdej fazie budowy służyli radą pracownicy Instytutu Ekologii Stosowanej, którzy dokonali też odbioru technicznego oczyszczalni.

Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwala na rozwiązanie problemu unieszkodliwiania ścieków w tani i prosty sposób oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasadniczy proces oczyszczania odbywa się w filtrze roślinnym oraz w gruntowej warstwie filtracyjnej stawu denitryfikacyjnego. Zaś za sam proces oczyszczania ścieków odpowiedzialne są przede wszystkim bakterie, które rozwijają się w gruncie. Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne sprawiają, iż stopień redukcji zanieczyszczeń w tego typu oczyszczalniach jest znacznie większy, niż wymagają tego przepisy, co jest istotne ze względu na ochronę lokalnych wód gruntowych.
   
Zalety takiej naturalnej oczyszczalni ścieków:

•  łatwość budowy oczyszczalni, co pozwala na jej samodzielne wykonanie,
•  brak konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę,
•  powiększenie walorów estetycznych działki, na której znajduje się
   oczyszczalnia,
•  możliwość wykorzystania oczyszczonej wody ze stawu do podlewania
   np. trawników,
•  mała powierzchnia,
•  niskie koszty inwestycyjne,
•  znikome koszty eksploatacyjne,
•  łatwość eksploatacji,
•  pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze,
•  możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy gminnych (darmowy projekt
   i doradztwo, humix, rośliny wodno-bagienne).
 
Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni zapraszamy do Referatu Inwestycji pok. 13 tel. (86) 277-11-45 wew. 24.

Pierwsza naturalna oczyszczalnia ścieków w Gminie Ciechanowiec

Pierwsza naturalna oczyszczalnia ścieków w Gminie Ciechanowiec

 Pierwsza naturalna oczyszczalnia ścieków w Gminie Ciechanowiec 

 fot. A. Kieliszek MPI


 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl