Projekt: "Pomóżmy małym dzieciom..." Drukuj
10.11.2010.

 Logo Kapitał Ludzki i EFS


Gmina Ciechanowiec uzyskała dofinansowanie w kwocie 500 968,00 zł na realizację projektu pt. ,,Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II”  w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
       
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2010 r. do 31.07.2012 r. w trzech ośrodkach wychowania przedszkolnego: Kozarze, Łempice i Radziszewo Stare. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Działania podejmowane w projekcie obejmują: zajęcia z edukacji przedszkolnej - 25 godzin tygodniowo,  zajęcia z języka angielskiego - 2 godzin tygodniowo, zajęcia z rytmiki  - 2 godziny tygodniowo, poradnictwo logopedyczne – 5 godzin miesięcznie, poradnictwo psychologiczne – 5 godzin miesięcznie. Ponadto zostaną zorganizowane  warsztaty dla rodziców i  dwie wycieczki edukacyjne dla dzieci i ich rodziców. Dodatkowo dzieci otrzymują: jeden posiłek dziennie, materiały do pracy na zajęciach oraz pomoce dydaktyczne. W ramach pozyskanych środków finansowych został wyposażony w meble i wykładzinę Ośrodek Przedszkolny w Kozarzach.

                                                                       

Koordynator projektu
Elżbieta Komarowska


Pomóżmy małym dzieciom

Pomóżmy małym dzieciom

Pomóżmy małym dzieciom
                 
Pomóżmy małym dzieciom 

fot. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl