Zarybianie Nurca Drukuj
10.11.2010.

 Zarybianie Nurca

fot. A. Kieliszek MPI

W katastrofie ekologicznej, jaką była przyducha na Nurcu, ichtiofauna ucierpiała najbardziej.

Okręg Mazowiecki PZW już w ubiegłym roku rozpoczął realizację pięcioletniego planu „Przyducha letnia 2009”, który przewiduje dodatkowe zarybianie, niezależne od zarybień  wynikających z warunków umów  na użytkowanie rybackie, i który ma zrekompensować straty powstałe w wyniku przyduchy.

Już jesienią 2009 roku wody podległe Kołu Wędkarskiemu “Jazgarz” zostały zarybione 1200 kg różnych ryb, a wiosną tego roku działacze Okręgu Mazowieckiego PZW z Warszawy, którzy przywieźli ryby, oraz działacze Koła Wędkarskiego “Jazgarz” wypuścili do Nurca 500 kg wymiarowych karpi oraz 180 tys. sztuk letniego narybku sandacza.

W październiku br. ponownie zarybiano rzekę Nurzec. Tym razem do wody wpuszczono 400 kg szczupaka, 350 kg jazia, 250 kg lina oraz 150 kg karpia i 100 kg karasia, a także węgorze i inne ryby. Jesienne zarybianie było w 70 % finansowane ze składek członków Koła Wędkarskiego “Jazgarz”.
         

Zarybianie Nurca

Zarybianie Nurca

Zarybianie Nurca

Zarybianie Nurca 

fot. A. Kieliszek MPI


 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl