Program
Przedłużono rekrutację do projektu Twój Pomysł + Dotacja = Twoja Szansa Drukuj
29.12.2010.

 Twój Pomysł + Dotacja = Twoja Szansa


Do 5 stycznia przedłużona została rekrutacja do projektu "Twój pomysł + dotacja = Twoja szansa", który ma na celu wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez powstanie nowych miejsc pracy i promocję samozatrudnienia. Gmina Ciechanowiec uczestniczy w nim jako partner liderów: Gminy Nowe Piekuty i Stowarzyszenia "Europartner Akie".                                                                             

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany jest do 45 osób fizycznych - mieszkańców powiatów wysokomazowieckiego i zambrowskiego zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w tym również osób będących wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego), w tym w szczególności:
a) osoby do 24 roku życia;
b) osoby powyżej 50 roku życia;
c) osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach nie związanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą;
d) do kobiet (min. 50% uczestników projektu).

Dodatkowa rekrutacja skierowana jest w szczególności do osób:
-  do 24 roku życia,
- powyżej 50 roku życia.

Okres realizacji projektu to: 1.08.2010 r. - 31.07.2012 r., a rekrutacja będzie trwała od 02.11.2010 r. do 05.01.2011 r.

Harmonogram projektu przewiduje:
Rekrutację 45 uczestników projektu.
Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 45 uczestników (szkolenia z zakresu aspektów formalno-prawnych związanych z założeniem firmy, zarządzania firmą, prowadzenia rachunkowości i pisania biznesplanów).
Wybór 30 najlepszych biznesplanów.
– Wypłatę wsparcia inwestycyjnego (zgodnie z biznesplanem - maksymalnie do 30 tys. zł) dla 30 uczestników.
– Wypłatę wsparcia pomostowego (przez 6 miesięcy po 1300 zł dla 30 uczestników)
– Wypłatę przedłużonego wsparcia pomostowego (przez 6 miesięcy po 1300 zł dla 10 uczestników).

 
 Informacje dotyczące realizacji i udziału w projekcie "Twój pomysł + dotacja = Twoja szansa" można uzyskać w:

Biuro Projektu
Gmina Nowe Piekuty
ul. Główna 8, pok. 16
18-212 Nowe Piekuty
tel. 84 476 15 20 wew. 23
kom. 798833075, 798833101
e-mail: twoj.pomysl@wp.pl

Biuro Partnera Projektu:
Stowarzyszenie Europartner AKIE
ul. Warszawska 44/1
15-077 Białystok
tel. 85 732 02 58

oraz na stronach www.nowepiekuty.pl i przedsiebiorczepodlasie.pl

 Logo

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl