buy medication online
Wolontariat za granicą Drukuj

Wolontariat za granicą przynosi wiele korzyści nie tylko dla społeczności lokalnych na rzecz których pracuje wolontariusz ale i dla samego wolontariusza. Przy okazji pracy za granicą wolontariusze mogą poznawać nowe kultury i obyczaje, zdobywać nowe umiejętności i doskonalić języki obce. Za granicą można pracować w różnych dziedzinach życia społecznego i wykonywać interesujące zajęcia: pomoc dzieciom i młodzieży w domach opieki, pomoc bezdomnym, bezrobotnym, starszym, osobom niepełnosprawnym; działać na rzecz programów zdrowotnych (zwalczanie narkomanii, alkoholizmu) lub ekologicznych, a także wykonywać wiele innych zajęć. 
 

Wolontariusze wyjeżdżający za granice zazwyczaj mają doświadczenie w dziedzinach, w których będą pracować (np. lekarze). Jednak są też programy przeznaczone dla osób po 18 roku życia, znających język obcy (zazwyczaj wymagany jest język angielski bądź język kraju do którego wolontariusz wyjeżdża).


Osoba, która chce wyjechać jako wolontariusz za granicę ma kilka możliwości. Program „Młodzież w działaniu” proponuje kilka form wyjazdu na przykład za pomocą wolontariatu europejskiego. Inna opcja to wyjazd jako wolontariusz jednej z organizacji polskich lub zagranicznych do krajów całego świata w ramach akcji humanitarnej. 


Program "Młodzież w działaniu" to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji pozaformalnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy. Krajowym biurem Programu w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu". Nadrzędnymi celami Programu jest przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej. Program promuje przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi.

W Programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną etc. Szczególny nacisk Program kładzie na zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami, czyli takiej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych lub ekonomicznych ma mniejsze możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. Program wspiera młodzież i osoby pracujące z młodzieżą nie tylko poprzez finansowanie ich projektów, ale także poprzez udostępnianie im informacji, organizowanie szkoleń oraz tworzenie możliwości przygotowywania nowych przedsięwzięć z partnerami w całej Europie i poza jej granicami.

Program „Młodzież w Działaniu” podzielony jest na pięć akcji, podzielonych na podakcje. Jedną z nich jest Wolontariat Europejski (EVS - European Voluntary Service). EVS umożliwia wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pracy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych, itp.) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w polskich organizacjach i instytucjach non-profit. Projekty Wolontariatu Europejskiego mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo przez młodych ludzi w wieku 18 - 30 lat. W wyjątkowych sytuacjach w projektach Wolontariatu będzie mogła uczestniczyć młodzież od 16 roku życia. Pobyt w zagranicznej organizacji trwa od 2 do 12 miesięcy. Osoby zainteresowane wyjazdem powinny na początku wybrać organizacje i projekt, który ich interesuje, zapoznać się z nim, po czym wypełnić formularz aplikacyjny i wraz z innymi wymaganymi dokumentami przesłąć na adres organizacji. Należy pamiętać o terminach i uważać by ich nie przegapić. W zależności od projektu i organizacji, która wysyła wolontariusza, pokrywane są koszty pobytu i wypłacane jest kieszonkowe. Każda organizacja inaczej podchodzi do kwestii związanych z opłacaniem przelotów, ubezpieczenia czy też wizy. Należy to sprawdzić przed aplikowaniem do wyjazdu. 

Wybrane organizacje i programy:  

Polska Akcja Humanitarna (PAH): Wolontariusze Fundacji wspierają jej działania wykonując różnorodne prace. Żeby zostać wolontariuszem PAH-u możesz między innymi: odpowiedzieć na ogłoszenie (na stronie PAH, w ogłoszeniach http://www.ngo.pl/ , na stronach biur karier uczelni itp.) lub przysłać na wskazany adres e-mail swoje CV oraz kilka dodatkowych informacji: ile czasu możesz poświęcić na pracę na rzecz PAH; jaki rodzaj pracy jest dla Ciebie interesujący; w jakim dziale, programie lub projekcie chciałbyś współpracować. Więcej informacji o Fundacji, jej projektach i możliwości współpracy znajdziesz na ich stronie internetowej http://www.pah.org.pl/

Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych (UNV) został utworzony przez Zgromadzenie  Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1970 roku i jest nadzorowany przez krajowe biura Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP). Wolontariusze zajmują się: wspieraniem inicjatyw lokalnych, pomocą humanitarną, wspieraniem inicjatyw pokojowych, kontrolą przestrzegania praw człowieka. 
Rekrutowane są tylko osoby z wyższym wykształceniem, które ukończyły 25 lat, mające minimum 5 lat praktyki zawodowej i znające dwa języki obce.

Linki do innych organizacji, z którymi możesz wyjechać jako wolontariusz znaleźć można w zakładce przydatne linki – wolontariat.

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card