Współpraca z wolontariuszem - porozumienie o współpracy. Drukuj

Art. 44. ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na podmioty, które chcą korzystać z usług wolontariusza obowiązek zawarcia z nim porozumienia o współpracy. Świadczenia wolontariuszy na rzecz tych podmiotów są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń. Jeżeli wolontariusz będzie pracował przez okres dłuższy niż 30 dni, wtedy porozumienie należy sporządzić na piśmie.

Organizacja bądź instytucja która zawiera porozumienie z wolontariuszem na okres dłuższy niż 30 dni nie ponosi kosztów związanych z ubezpieczeniem. W tych wypadkach obowiązek ten przejmuje państwo. W razie wypadku wolontariusza do karty zgłoszeniowej, składanej w placówce ZUS, dołącza się porozumienie zawarte z wolontariuszem. Jednak gdy umowa jest krótsza niż 30 dni organizacja bądź instytucja, która korzysta z usług wolontariusza zobowiązana jest wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w towarzystwie ubezpieczeniowym.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl