Program
VIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
22.06.2011.
 
VIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu 

W trakcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2010 rok  oraz wysłuchali sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami, w którym poinformował że:

• Trwają prace na tzw. „schetynówkach” w mieście na ul. Stadion i ul. Kościuszki oraz za Ciechanowcem w stronę miejscowości Żebry Wielkie.
• Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kanalizacji w Ciechanowcu w ulicach Mostowej, Przechodniej, pl. Odrodzenia, Szkolnej oraz w ulicach na „Polkach". W tym momencie najlepsza oferta wynosi 2 mln 88 tysięcy złotych, przy czym złożone zostało odwołanie jednego z oferentów.
• Rozstrzygnięto przetarg na roboty remontowe budynku stołówki na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Ciechanowcu. Wybrano ofertę, która wynosi 271 000 złotych, złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karol Szerszunowicz z Zabłudowa.
• Trwają prace w świetlicach wiejskich w miejscowościach Kozarze, Radziszewo-Sieńczuch i Czaje-Wólka, współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Z zaawansowania tych prac wynika, że prace uda dokończyć się przed planowanym wcześniej terminem.
• Odbyły się kontrole, przed ostatecznymi płatnościami, budynku byłej Synagogi, świetlic w miejscowościach Wojtkowice Stare, Skórzec i Pobikry oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ciechanowcu wraz z zabudową pożarniczą i jednego średniego zestawu do ratownictwa techniczno-drogowego dla OSP w Ciechanowcu. Oczekiwana jest jeszcze kontrola projektu współfinansowanego z funduszy unijnych, w ramach którego odbyła się termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu. Od zakończenia kontroli oczekiwać tylko trzeba na płatności.
• W środę nastąpi otwarcie ofert na zagospodarowanie źródełka we wsi Radziszewo-Sieńczuch – branża drogowa.
• Już w połowie są wykonania napraw bieżących dróg gruntowych w ramach Funduszu Sołeckiego. Wartość wykonanych do tej pory napraw wynosi  59 000 złotych. Wykonano już naprawy w sołectwach Antonin, Koce-Piskuły, Kobusy, Zadobrze, Kułaki, Trzaski, Koce-Schaby i Kozarze. Pozostałe prace maja być podjęte w przyszłym tygodniu.
• Podpisana została umowa na projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu. Projektant ma wykonać projekt do końca sierpnia.
• Zakończono remont ulicy Staropolskiej.
• Orkiestra Dęta COKiS wraz z mażoretkami reprezentowała Gminę Ciechanowiec podczas IX  Festynu Kultury Polskiej „Znad Issy” w Kiejdnach na Litwie.
• Odbyła się promocja Gminy Ciechanowiec w trakcie festynu wystawowo-targowego „Podlaskie Gminy Wiejskie” na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Prezentację przygotował  Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu przy współpracy z Punktem Informacji Turystycznej oraz paniami z Radziszewa-Króli, które przygotowały stoisko z potrawami regionalnymi. Organizatorem festynu był Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

W kolejnych punktach obrad radni wysłuchali informacji dotyczącej działalności Przedszkola Samorządowego w  Ciechanowcu oraz informacji dotyczącej działalności Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Radziszewie Starym, Łempicach i Kozarzach. Następnie radni rozpatrzyli projekty i jednogłośnie podjęli uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2010 rok oraz udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2010 r.

Na VIII sesji Rady Rady Miejskiej radni rozpatrzyli projekty i podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2011 r., zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec oraz zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Ciechanowczyk. Po sprawach różnych obrady zakończono.

          
 
VIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

fot. Z. Poniatowski MPI

 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl