Program
VIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
22.06.2011.
 
VIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu 

W trakcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2010 rok  oraz wysłuchali sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami, w którym poinformował że:

• Trwają prace na tzw. „schetynówkach” w mieście na ul. Stadion i ul. Kościuszki oraz za Ciechanowcem w stronę miejscowości Żebry Wielkie.
• Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kanalizacji w Ciechanowcu w ulicach Mostowej, Przechodniej, pl. Odrodzenia, Szkolnej oraz w ulicach na „Polkach". W tym momencie najlepsza oferta wynosi 2 mln 88 tysięcy złotych, przy czym złożone zostało odwołanie jednego z oferentów.
• Rozstrzygnięto przetarg na roboty remontowe budynku stołówki na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Ciechanowcu. Wybrano ofertę, która wynosi 271 000 złotych, złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karol Szerszunowicz z Zabłudowa.
• Trwają prace w świetlicach wiejskich w miejscowościach Kozarze, Radziszewo-Sieńczuch i Czaje-Wólka, współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Z zaawansowania tych prac wynika, że prace uda dokończyć się przed planowanym wcześniej terminem.
• Odbyły się kontrole, przed ostatecznymi płatnościami, budynku byłej Synagogi, świetlic w miejscowościach Wojtkowice Stare, Skórzec i Pobikry oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Ciechanowcu wraz z zabudową pożarniczą i jednego średniego zestawu do ratownictwa techniczno-drogowego dla OSP w Ciechanowcu. Oczekiwana jest jeszcze kontrola projektu współfinansowanego z funduszy unijnych, w ramach którego odbyła się termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu. Od zakończenia kontroli oczekiwać tylko trzeba na płatności.
• W środę nastąpi otwarcie ofert na zagospodarowanie źródełka we wsi Radziszewo-Sieńczuch – branża drogowa.
• Już w połowie są wykonania napraw bieżących dróg gruntowych w ramach Funduszu Sołeckiego. Wartość wykonanych do tej pory napraw wynosi  59 000 złotych. Wykonano już naprawy w sołectwach Antonin, Koce-Piskuły, Kobusy, Zadobrze, Kułaki, Trzaski, Koce-Schaby i Kozarze. Pozostałe prace maja być podjęte w przyszłym tygodniu.
• Podpisana została umowa na projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu. Projektant ma wykonać projekt do końca sierpnia.
• Zakończono remont ulicy Staropolskiej.
• Orkiestra Dęta COKiS wraz z mażoretkami reprezentowała Gminę Ciechanowiec podczas IX  Festynu Kultury Polskiej „Znad Issy” w Kiejdnach na Litwie.
• Odbyła się promocja Gminy Ciechanowiec w trakcie festynu wystawowo-targowego „Podlaskie Gminy Wiejskie” na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Prezentację przygotował  Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu przy współpracy z Punktem Informacji Turystycznej oraz paniami z Radziszewa-Króli, które przygotowały stoisko z potrawami regionalnymi. Organizatorem festynu był Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

W kolejnych punktach obrad radni wysłuchali informacji dotyczącej działalności Przedszkola Samorządowego w  Ciechanowcu oraz informacji dotyczącej działalności Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Radziszewie Starym, Łempicach i Kozarzach. Następnie radni rozpatrzyli projekty i jednogłośnie podjęli uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2010 rok oraz udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2010 r.

Na VIII sesji Rady Rady Miejskiej radni rozpatrzyli projekty i podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2011 r., zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec oraz zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Ciechanowczyk. Po sprawach różnych obrady zakończono.

          
 
VIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

fot. Z. Poniatowski MPI

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl