"Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec" Drukuj
22.02.2012.

Oficjalne oddanie do użytku nowego odcinka drogi gminnej nr 108930B - ulicy Szkolnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej ostatecznie zakończyło inwestycję "Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec" dofinansowaną w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015, czyli tzw. "schetynówek".

Nowy odcinek ma długość 614,5 m. Po przebudowie infrastruktury technicznej, czyli wykonaniu kanalizacji deszczowej z separatorem koalescencyjnym i przepustem, na podbudowie z betonu asfaltowego grubości 7 cm i kruszywa łamanego grubości 20 cm, wykonano nawierzchnię bitumiczną o grubości 11cm (5+6 cm), chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i piaskowej grubości 5 cm, zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm i podsypce cementowo-piaskowej. W ramach inwestycji przebudowano też linie elektroenergetyczne i przyłącza energetyczne, wybudowano oświetlenie drogowe oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

Jednocześnie z pracami finansowanymi ze "schetynówek" prowadzone były prace w ramach zadania własnego gminy "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu", zgłoszonego do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Osi Priorytetowej V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. W części zadania dotyczącej ul. Szkolnej wykonano rurociągi kanalizacji sanitarnej, przyłącza sanitarne, studnie kanalizacyjne, studnię rozprężną i przepompownię ścieków.

Oba projekty dotyczyły także innych dróg w Ciechanowcu. W ramach inwestycji "Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec" zmodernizowano też ul. Kościuszki (od pl. ks. K. Kluka do ul. Mickiewicza) oraz ulice Mostową, Przechodnią, Stadion i pl. Odrodzenia. Łączna długość tych zmodernizowanych odcinków dróg to 1 340,5 mb. Natomiast zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu" jest nadal realizowane - zakończony został etap I, w ramach którego wybudowano kanalizację sanitarną w ulicach: Mostowej, Przechodniej, Szkolnej i Plac Odrodzenia i sieć wodociągową w ulicy Przechodniej, ale trwają prace II etapu, w którym wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna w ulicach: Kościelna, Sienkiewicza, Ogrodowa, Parkowa, Wińska, Długa, Szeroka i Wąska.


Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec

Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec

Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec

Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec

Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec

Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec

fot. Z. Poniatowski MPI

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl