Pieczęć Drukuj


25 sierpnia 2008 roku, na XIX sesji, Rada Miejska uchwaliła herb, flagę, pieczęć i sztandar Gminy Ciechanowiec, a 17 listopada 2008 roku, na XXII sesji, Regulamin używania herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Ciechanowiec oraz Protokół flagowy.

Pieczęć

Pieczęć ma kształt koła o średnicy 35 mm. W otoku napis majuskułą: GMINA CIECHANOWIEC. Między wyrazami „Gmina” i „Ciechanowiec” dwie sześcioramienne gwiazdki. W środku koła (pieczęci) godło z herbu Gminy Ciechanowiec: dwa skrzyżowane klucze piórami do góry i na zewnątrz z sześcioramienną gwiazdką między nimi.

Uzasadnienie uchwalenia pieczęci Gminy Ciechanowiec

Pieczęć jest jednym z najstarszych, obok herbu, symboli samorządu miejskiego. Jako oznaka lokalnej wspólnoty samorządowej może być doskonałym narzędziem tworzenia i utrwalania patriotyzmu lokalnego oraz promocji miasta.

Współczesny wzór pieczęci nawiązuje do jej historycznych wizerunków pochodzących z dwóch XVI-wiecznych zachowanych dokumentów uprawomocnionych pieczęciami papierowo-opłatkowymi.

Starszy z dokumentów (z 1549 roku), dotyczący handlu zbożem, znajduje się w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Drugi dokument (z 1570 roku), dotyczący podatków pobieranych od mieszkańców Ciechanowca, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.

Odcisk pieczęci na obu dokumentach jest okrągły, w otoku umieszczony jest majuskulny napis: SIGILLUM CIVITATIS CIECHANOVIENSIS, wewnątrz znajduje się tarcza herbowa, zwieńczona półotwartą koroną (książęcą), na której znajdują się dwa skrzyżowane klucze, z piórami skierowanymi do góry. Pomiędzy piórami znajduje się gwiazdka.

Obecna pieczęć jest okrągła, w otoku ma napis majuskułą: GMINA CIECHANOWIEC. Między wyrazami „Gmina” i „Ciechanowiec” umieszczone są dwie sześcioramienne gwiazdki. W środku pieczęci znajduje się godło z herbu Gminy Ciechanowiec: dwa skrzyżowane klucze piórami do góry i na zewnątrz, z sześcioramienną gwiazdką między nimi.

Zasady używania pieczęci Gminnej

Pieczęć Gminy Ciechanowiec jest symbolem gminy używanym przez Burmistrza oraz Radę Miejską do oznaczania: listów gratulacyjnych, dyplomów i nagród Burmistrza Ciechanowca, dyplomów Honorowego Obywatela Miasta Ciechanowca, druków okolicznościowych oraz materiałów reklamowych i promocyjnych, których wydawcą lub sponsorem jest Burmistrz Ciechanowca lub partycypuje w wydaniach na podstawie zawieranych umów i porozumień.

Ponieważ pieczęć jako symbol gminy podlega ochronie prawa, możliwości użycia jej wizerunku normuje Regulamin używania herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Ciechanowiec. Wizerunek pieczęci może być używana przez inne (niż gminne) instytucje i osoby prawne wyłącznie za zgodą Burmistrza Ciechanowca wyrażoną w formie pisemnej na wniosek zainteresowanego.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl