Aktualne ogłoszenia w trybie małych zleceń Drukuj
10.10.2018.
 10.10.2018 r.
 
Informuję, że 8 października 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Akcja Edukacja” złożona przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą przy ul. Modlińskiej 6 lok. U3 w Białymstoku.

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: akieliszek@ciechanowiec.pl lub otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
 
                                                         
Burmistrz Ciechanowca
/-/
Mirosław Reczko
 

Oferta

 

 
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl