buy medication online
Aktualne ogłoszenia w trybie małych zleceń Drukuj
04.10.2019.
04.10.2019 r.
 
Informuję, że 1 października 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 i 1570), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Razem raźniej” złożona przez Stowarzyszenie "Zameczek", ul. Szkolna 7c/14; 18-230 Ciechanowiec.

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie "Zameczek", zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail krynska.m@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 12 lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
 
Do pobrania 
Do pobrania:

 
                                                         
Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 

 .
 
27.09.2019 r.
 
Informuję, że 20 września 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 i 1570), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Junior 2019” złożona przez Klub Sportowy Unia Ciechanowiec.

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Klub Sportowy Unia Ciechanowiec, zamieszcza ofertę na 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: akieliszek@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 31 lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
 
Do pobrania 
Do pobrania:

 
                                                         
Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 

 
 
22.07.2019 r.
 
Informuję, że 17 lipca 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z Ciechanowca, w szczególności w okresie wakacyjnym i ferii zimowych pod nazwą „Wycieczka do parku linowego” złożona przez Stowarzyszenie „Razem”.

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Razem”, zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce NGO.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail: otomaszewska@ciechanowiec.pl, tel. 86 2771145 w. 35  lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
 
 
                                                         
Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki
 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl
position: fixed; right: 20px; top: 350px
buy Tadalafil with btc or credit card