Ciechanowiecki Młodzieżowy Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień Drukuj
09.09.2013.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w ramach współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku, powołał w 2011 roku do działania Ciechanowiecki Młodzieżowy Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień „Etap”.

W Ciechanowieckim Młodzieżowym Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień „ETAP” porad udziela i prowadzi terapię certyfikowany terapeuta uzależnień, na co dzień pracujący w NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku.

Działalność Punktu finansowana jest z budżetu gminy, a pomoc wszystkim potrzebującym udzielana jest bezpłatnie.

Adresatami pomocy jest młodzież eksperymentująca lub uzależniona od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz członkowie ich rodzin. Formy pomocy to:
- poradnictwo,
- terapia indywidualna, 
- konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych itp.,
- edukacja w zakresie przyczyn, faz, mechanizmów i skutków uzależnień.

Ciechanowiecki Młodzieżowy Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień „Etap” działa w Świetlicy Organizacji Społecznych przy ul. Mickiewicza 29 A (budynek Przedszkola w Ciechanowcu - wejście od podwórza)
w godzinach 9.00 – 14.00.
               
Terminy spotkań w 2013 roku:

12 kwietnia
17 maja
14 czerwca
20 września
11 października
22 listopada
13 grudnia
    
Zapisy telefoniczne pod nr telefonu 86 277 12 57 wew. 12
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl