XXXI sesja Rady Miejskiej Drukuj
19.06.2013.

W czasie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2012 rok oraz jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2012 rok.

Podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ciechanowiec a Gminą Perlejewo, na podstawie której sześć gospodarstw z miejscowości Wojtkowice-Glinna kolonia będzie korzystało z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Perlejewo. Jednocześnie, zatwierdzając zmiany w budżecie gminy na 2013 rok, przeznaczono 2000 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej przyłączy wodociągowych na tym terenie.

Radni ustalili na 2000 metrów odległość od zabudowań mieszkalnych, jaka będzie uwzględniana w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec” dla elektrowni wiatrowych, z wyłączeniem małych elektrowni wiatrowych lokalizowanych na potrzeby gospodarstw domowych.


          
 

 
 

COKiS

Galeria

Wydarzenia kulturalne

wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl