Komunikat w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi Drukuj
04.07.2013.

Od 1 lipca na terenie miasta i gminy Ciechanowiec obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z tym Burmistrz Ciechanowca informuje, że:

1. nie ma ustawowego obowiązku mycia opakowań szklanych, opakowań z tworzyw sztucznych czy też opakowań wielomateriałowych (np. kartony po sokach czy mleku) - sugeruje się opłukanie ww. opakowań ze względu na własne dobro. Opłukane opakowania nie będą przyciągać owadów i zwierząt

2. nie ma obowiązku ani potrzeby zrywania etykiet z opakowań szklanych i opakowań z tworzyw sztucznych

3. sugeruje się zgniatanie butelek z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - spowoduje to zmniejszenie ich objętości i ułatwi ich zbieranie i przechowywanie w przeznaczonych do tego workach

Ponieważ zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda gmina samodzielnie organizuje odbiór odpadów komunalnych ze swojego terenu administracyjnego i na zasadach przez siebie ustalonych w tzw. „pakiecie uchwał śmieciowych” Burmistrz Ciechanowca informuje, że zasady odbioru odpadów komunalnych ustalone przez inne gminy niekoniecznie muszą być tożsame z przepisami obowiązującymi na terenie Gminy Ciechanowiec. Różnice te spowodowały, że od pewnego czasu na terenie naszego miasta i gminy krążą nieuzasadnione plotki dotyczące selektywnej zbiórki odpadów.

Obowiązujące zasady zbiórki odpadów komunalnych na terenie naszej gminy zawarte zostały w rozdysponowanej przez Urząd Miejski w Ciechanowcu ulotce informacyjnej „ABC Opadów – co każdy mieszkaniec Gminy Ciechanowiec o śmieciach powinien wiedzieć”.

Gmina Ciechanowiec w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniła nowego odbiorcę odpadów komunalnych. Jest nim firma MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, która już rozpoczęła dostarczanie właścicielom nieruchomości deklarujących segregację odpadów worki na odpady zbierane selektywnie tj. na odpady zielone i ulegające biodegradacji, na opakowania szklane, papier i tekturę oraz na opakowania z tworzyw sztucznych.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl