XXXVII sesja Rady Miejskiej Drukuj
01.04.2014.

Na XXXVII sesji Rada Miejska zdecydowała  o odrębnych obwodach głosowania, zmianach w budżecie gminy na 2014 rok, uchwaliła statut Ośrodka  Pomocy Społecznej w Ciechanowcu i przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy.

W czasie posiedzenia radni przyjmując wszystkie zaplanowane uchwały zgodzili się na udzielenie Powiatowi Wysokomazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 11 205 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Biura Zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, Wydziału Komunikacji i Dróg w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu; ustalili na 2000 m minimalną odległość uwzględnianą w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec” dla elektrowni wiatrowych; zatwierdzili na kolejny rok taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jakie obowiązywały od 1 czerwca 2013 r.; ustalili stawki, sposób poboru i terminy płatności opłaty targowej; zadecydowali o zakazie sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zmienili uchwałę o porozumieniu Gminy Ciechanowiec z Gminą Perlejewo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Wojtkowice-Glinna.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wzorowa Gmina

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna

Mapa interaktywna
COKiS
Galeria

Wydarzenia kulturalne

Pytania do Burmistrza
eKartka 
wszystkie »»     

Pogoda Euro Horoskop
ciechanowiec.plciechanowiec.pl